Akkoord EU-begroting 2020

Budget Europese Unie met 3,4 procent verhoogd tot 153,6 miljard euro.

De Europese Unie mag volgend jaar 153,6 miljard euro uitgeven, 3,4 procent meer dan in 2019. Er wordt ruim een half miljard euro meer dan voorgesteld uitgegeven aan klimaatbeleid. Ook voor onderzoek, digitalisering, het tegengaan van jeugdwerkloosheid en het onderwijsprogramma Erasmus+ wordt meer geld uitgetrokken.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben na lang onderhandelen een compromis bereikt over het huishoudboekje voor het laatste jaar van de huidige begrotingscyclus. Voor onvoorziene zaken wordt 1,5 miljard euro in reserve gehouden.

Bij de begroting is ervan uitgegaan dat de Britten nog het volle pond betalen. Günther Oettinger, EU-commissaris voor begroting, is blij dat de financiële continuïteit voorlopig is gewaarborgd. Hij doet opnieuw een oproep snel een kader overeen te komen voor de volgende meerjarenbegroting (2021-2027). De lidstaten zijn hier erg verdeeld over. Als het niet lukt hier een akkoord over te bereiken vormt de begroting van 2020 hier de basis voor.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen