AI: strategische vriend van de CFO?

Snellere workflow, consistentere en responsievere organisatie, en een betere kijk op de mogelijke toekomst, dankzij AI.

Een serie blogs over de digitalisering van het finance vak.

BLOG – Verhoog de omzet, verlaag de kosten, maak nauwkeurige forecasts, het zijn de opdrachten waar CFO’s dagelijks mee bezig zijn. Maar dat is niet altijd makkelijk. Want wanneer je tegelijkertijd te maken hebt met economische onzekerheid, strenge regelgeving en toezicht van investeerders ervaar je dagelijks spanning.

Door Ruud Geensen. Hij is Country Applications Leader Oracle Nederland.

Volgens recent onderzoek verwacht 81 procent van de CFO's dat hun stressniveau de komende twee jaar toeneemt. Dit verklaart waarschijnlijk – althans gedeeltelijk – waarom een ??Deloitte-onderzoek aantoonde dat de omzet van CFO's toeneemt. CFO’s spelen een cruciale rol binnen hun bedrijf, maar de toenemende werkdruk die daar mee gepaard gaat, beïnvloedt hun gezondheid, motivatie, efficiëntie én effectiviteit. Om teveel stress of een burn-out te voorkomen, maken steeds meer CFO’s daarom gebruik van nieuwe technologieën, met name kunstmatige intelligentie (AI), om zo efficiënt mogelijk met tijd om te gaan en de workload te managen.

Volgens Oracle-onderzoek vertrouwen CFO's in toenemende mate op AI. 43% onderzoekt actief de mogelijkheden van AI of maakt er al gebruik van. AI kan CFO's helpen de hoeveelheid papierwerk te verminderen, waardoor ze zich beter en vaker kunnen focussen op strategische besluitvorming. Sommige onderzoekers verwachten binnen een jaar een toename van maar liefst 54,5% in de wereldwijde uitgaven voor cognitieve- en AI-oplossingen. AI gaat medewerkers niet vervangen, maar zal ze wél bevrijden van veel repetitieve – en vaak saaie – taken waardoor ze zich beter kunnen concentreren op strategische uitdagingen die toegevoegde waarde bieden. Om AI optimaal in te  zetten, moeten CFO’s zich uiteraard wel richten op het waarborgen van de kwaliteit van data en processen. Vooral dan krijgen ze door de inzet van AI de vrijheid en rust om meer diverse en complexere verantwoordelijkheden aan te gaan.

De voordelen van artificial intelligence voor CFO’s

AI biedt heel wat voordelen. Allereerst transformeert het de automatisering en het bevrijdt  werknemers van alledaagse en repetitieve taken. Virtuele agenten kunnen bijvoorbeeld helpen de productiviteit te verhogen van een afdeling die taken uitvoert ,zoals reconciliatie en compliance.

Ten tweede levert AI niet alleen nieuwe informatie, maar biedt het ook zogenaamde voorspellende elementen. Hiermee kunnen CFO’s niet alleen terugkijken naar wat er is gebeurd, maar ook vooruitkijken en antwoord krijgen op de vraag ‘wat zou er gebeuren als?’ en daardoor beter beslissingen nemen op de lange termijn.

Ten derde kan AI CFO's helpen de performance te verbeteren, bijvoorbeeld als het gaat om  overschotten in contanten voor snelle betalers of leveranciersselectie. Meer specifiek kan met AI de ERP-applicatie worden uitgerust met nieuwe functionaliteiten die systematisch en automatisch de betaling van facturen checken en het controleren van facturen voor aanbiedingen van vroegtijdige betalingskortingen en het signaleren van kansen, zodat de financiële teams hun betalingsoperaties de juiste prioriteit kunnen geven.

Gebruik data om het besluitvormingsproces te optimaliseren

AI-applicaties moeten via de cloud holistisch met de onderneming worden verbonden. Dit is de beste manier om alle beschikbare data te verzamelen, waardoor ze de brandstof vormen voor het genereren van informatie. Veel bedrijven beschikken over waardevolle data. Door interne, externe,  en open gegevensbronnen via de cloud te verbinden – van HCM tot verkoop en marketing – kunnen organisaties optimaal gebruikmaken van AI-gestuurde analyse en inzichten. Intelligente applicaties en algoritmen kunnen gegevens analyseren, visualiseren, vervolgens inzichten geven en zelfs voorstellen doen voor te ondernemen acties. AI helpt CFO's de beste beslissingen te nemen en biedt hen meer flexibiliteit en flexibiliteit om op situaties te reageren, maar ook om hierop te anticiperen (met voorspellende analyse).

Wanneer je als CFO gebruik maakt van AI, krijgt deze steeds betere aanbevelingen. Wanneer een CFO een door een AI gegenereerde aanbeveling accepteert, implementeert of wijzigt, leert de AI-toepassing – oftewel het algoritme – van deze beslissingen en integreert het deze in toekomstige analyses. Op deze manier werken AI en CFO's samen om slimmere, snellere en efficiëntere resultaten te bereiken.

Door het opschonen van gegevenssilo's via cloud computing, waarna AI-toepassingen geïmplementeerd worden, kunnen CFO's de workflow versnellen en meewerken aan een organisatie die consistenter en responsiever is.  Door gebruik te maken van datamodellen voor de lange termijn, kunnen AI-toepassingen ongekende informatie bieden over de mogelijke toekomst van een bedrijf. Deze scenario’s kunnen de prestaties en groei vervolgens positief beïnvloeden.

In een tijd waarin onzekerheid de nieuwe norm is, streven CFO's ernaar de organisatie waarin ze werken stabiel te houden en te profiteren van voortdurende innovatie van de applicaties waarmee ze werken. Innovatie kan daarbij logischerwijs een belangrijk concurrentievoordeel zijn. AI wordt steeds vaker bedrijfsbreed ingezet en veel bedrijven spelen hierop in door ERP-systemen naar de cloud te verplaatsen.

Meer weten over hoe verbonden data helpen bij het creëren van de toekomst? Lees hier over klanten die kozen voor een ERP-cloudoplossing van Oracle.

Gerelateerde artikelen