Wanneer is een organisatie agile? 5 kenmerken

Een organisatie is volgens McKinsey-experts agile als die deze vijf hokjes kan afvinken.

Volgens McKinsey voldoen alle agile organisaties, ongeacht hun sector en omvang aan dezelfde kenmerken. In een rapport over agile werken zetten vijftig experts, die binnen het adviesbureau zelf bekend staan als de ‘Agile tribe’, deze kenmerken op een rij.

1. Agile bedrijf heeft een Poolster

De Poolster is een belangrijk herkenningspunt aan de hemel die vroeger werd gebruikt voor navigatie op zee. McKinsey denkt dat elke organisatie zijn eigen Poolster moet hebben. Dit betekent dat een agile organisatie een gedeelde missie en visie heeft. “Deze Poolster is een referentiepunt voor klanten om te kiezen waar ze iets komen, werknemers waar ze werken en partners om de samenwerking aan te gaan.”

Dankzij de duidelijke strategie herkent en grijpt de organisatie kansen die voorbij komen. Ook kan snel worden geschoven met middelen en geeft de top duidelijk de richting aan.

2. Agile bedrijf bestaat uit een netwerk van teams

De agile organisatie is plat en heeft heldere structuren. Mensen hebben duidelijke rollen en er gaat geen tijd verloren door verwarring over verantwoordelijkheden of het wachten op goedkeuring van leidinggevenden. Beslissingen worden zo veel mogelijk door teams zelf genomen of in ieder geval zo ‘dicht mogelijk’ bij de teams. Er zijn kennisgemeenschappen in de organisatie en de samenwerking met externe partners verloopt natuurlijk.

“Net als de cellen in een organisme, zijn de bouwstenen van een agile organisatie kleine op maat gemaakte cellen. In vergelijking met het machinemodel hebben deze cellen over het algemeen grotere autonomie, bestaan uit meer verschillende disciplines, worden sneller samengesteld en ontbonden en zijn duidelijker gericht op het creëren van waarden en de resultaten”, schrijven de consultants.

3. Agile bedrijf leert en beslist snel

Agile organisaties werken in cycli waarin snel wordt nagedacht en gehandeld. Deze manier van werken loopt door alle lagen van de organisatie heen, van de productontwikkeling tot de budgettaire planning. Bedrijven experimenteren snel en veel, leren continu en nemen doorlopend beslissingen. Ze maken ook gebruik van een gestandaardiseerde manier van werken, informatie wordt makkelijk gedeeld en de organisatie is gericht op prestaties.

“We leven in omgeving die continu verandert en weten niet wat de toekomst zal brengen. De beste manier om risico’s te beperken is om de onzekerheid te omarmen en de snelste en meest productieve te zijn in het uitproberen van nieuwe dingen”, schrijven de consultants.

4. Agile bedrijf zet mensen centraal

“Het leiderschap in een agile organisatie dient de mensen in de organisatie. In plaats van planners, directeuren en controllers, worden zij visionairs, architecten en coaches. Ze geven de mensen met de meest relevante competenties het vermogen geven om leiding te geven, samen te werken en uitzonderlijke resultaten te leveren.”

Volgens McKinsey ontstaat zo een hechte gemeenschap met een gemeenschappelijke cultuur en krijgt het bedrijf werknemers die ondernemend zijn en zelf actie nemen om de doelen van het bedrijf te realiseren. Agile organisaties verwachten ook van hun werknemers dat ze mobiel zijn in de rollen die ze pakken en ondersteunen ze daarbij door zichtbaar te maken waaraan behoefte is.

5. Agile bedrijf omarmt technologische ontwikkeling

“Traditionele producten en diensten moeten worden gedigitaliseerd. Ook operationele processen moeten continu en snel evolueren.” Daarbij kijken ze ook scherp wat de volgende generatie aan technologische ontwikkelingen zal brengen. Daarvoor gebruiken ze bijvoorbeeld hackatons en crowdsourcing van kennis om snel in te kunnen spelen op de wensen en behoeftes van klanten.

Gerelateerde artikelen