Aftrekbare arbeidsbeloning partner

fallback
Vanaf 1 januari 2001 heeft u als ondernemer, indien uw partner in uw onderneming werkzaamheden verricht, de keuze tussen meewerkaftrek en een reële arbeidsbeloning. Als u de beloning feitelijk heeft uitbetaald, kan niet meer achteraf alsnog worden gekozen voor de meewerkaftrek.

Wanneer u afziet van de meewerkaftrek en kiest voor een reële arbeidsbeloning, dan moet deze beloning zakelijk gerechtvaardigd zijn en minstens € 5.000 bedragen en feitelijk worden uitbetaald. De partner krijgt dan recht op de arbeidskorting. In beginsel kan de vergoeding die aan de partner wordt betaald voor zijn of haar werkzaamheden in aftrek komen op de winst uit onderneming. Echter als de beloning lager is dan € 5.000 dan is zij geheel niet aftrekbaar. Uit een uitspraak van het Hof Den Haag blijkt dat het van groot belang is dat de arbeidsbeloning van de partner een reële beloning is voor de werkzaamheden. Het Hof Den Haag had namelijk de aftrek geweigerd, omdat niet aannemelijk kon worden gemaakt dat de partner het opgegeven aantal uren had gewerkt, zodat de vergoeding aan de partner onder het minimum bleef. Dit betekent dat de vergoeding goed onderbouwd moet zijn. De ondernemer moet derhalve een duidelijk omschrijven wat de werkzaamheden van de partner inhouden en hoeveel uren hiermee gemoeid zijn.

Gerelateerde artikelen