AFM wil Europees toezicht op beursfondsen

AFM wil Europees toezicht op beursfondsen
Internationale coördinatie in antwoord op mondiale rol bedrijven en accountants.

Wordt het financieel toezicht voortaan op Europees niveau georganiseerd? Toezichthouder AFM voelt daar wel voor.

De financiële waakhond heeft dat laten weten in een reactie op plannen hierover van de Europese Commissie. Als de plannen doorgaan wordt de Europese wetgeving aangepast en wordt het financieel toezicht Europees gecoördineerd.

Op dit moment is het toezicht grotendeels nationaal ingericht, terwijl veel beursgenoteerde ondernemingen en de accountantsorganisaties die hun jaarrekening controleren internationaal zijn georganiseerd, stelt de AFM. Coördinatie en harmonisatie van het toezicht op de verslaggevingsketen naar Europees niveau is daarom logisch, volgens de waakhond.

De AFM is er ook voor om het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen verantwoordelijk te maken voor duurzaamheidsrapportages. Dit vanuit de redenatie dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. “Om de kwaliteit en relevantie van deze verslaggeving te borgen, is het belangrijk dat de ondernemingsleiding hierbij een duidelijke rol en verantwoordelijkheid heeft”, schrijft de AFM.

De AFM pleit ook voor een Europees verbod op het verlenen van adviesdiensten door OOB-accountantsorganisaties, wanneer zij tegelijkertijd de wettelijke controle van een OOB-organisatie uitvoeren. In Nederland is dat al wettelijk geregeld, maar wat de AFM betreft komt hiervoor ook een Europees verbod.