AFM waarschuwt tegen illegale kredietaanbieders

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen van het verstrekken van krediet door de volgende aanbieders: Trident Finance, Impact Finance, é.Finance, Artchamae Phohon, Credit Emporium, Assamaa Sehtjhuu, Aschama Sehtjuu, Azzama Saethjou, Credit Fides Services, en Far East Credit.

Geen vergunning
De AFM is van oordeel dat deze aanbieders in Nederland kredieten hebben aangeboden dan wel aanbieden zonder dat zij beschikken over een vergunning dan wel onder een vrijstelling vallen.

De AFM heeft meerdere signalen ontvangen dat deze ondernemingen aanbiedingen doen om krediet te verstrekken. Het in Nederland aanbieden van krediet zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, levert een overtreding op van artikel 2:60 Wet op het financieel toezicht.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen