AFM voldoende onpartijdig in twee Wft-boetezaken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voldoende onpartijdig beslist in twee boetezaken. Tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijf

De AFM legde boetes op wegens overtredingen van de Wet financieel toezicht. De beboete ondernemers klaagden dat AFM onafhankelijk toezicht en het opleggen van boetes dooreen liet lopen, waardoor haar besluitvorming partijdig zou zijn.

De rechtbank Rotterdam was het aanvankelijk met de ondernemers eens, maar in hoger beroep krijgt de AFM gelijk van het CBb. Volgens het CBb zijn toezicht en besluitvorming binnen AFM voldoende gescheiden. Het bestuur nam zelf de besluiten en liet dat niet over aan zijn ambtenaren. Interne waarborgen om de advisering aan het bestuur zo onpartijdig mogelijk te laten verlopen, zijn nageleefd.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.

Gerelateerde artikelen