AFM onderzoekt jaarrekening 52 beursfondsen

Bij 28 van de 52 ondernemingen heeft de AFM “twijfels over de juiste toepassing van de verslaggevingsregels”.

De AFM zal er “op toezien dat zij de gedane mededelingen bij toekomstige financiële verslaggeving in acht zullen nemen”.

Gerelateerde artikelen