AFM legt bestuurlijke boete op aan (voormalige) Postbank

In 2007 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een marktbreed onderzoek uitgevoerd naar hypotheekadviezen. In dat kader onderzocht de AFM 48 adviezen van de Postbank. Bij veertien van deze adviezen, waarbij de Postbank als adviseur bij het oversluiten van hypothecaire leningen en het aangaan van overlijdensrisico-verzekeringen optrad, heeft de Postbank onvoldoende informatie ingewonnen.

Om hypotheekadvies te kunnen geven dat past bij de specifieke situatie van de klant dient een adviseur informatie te vragen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstelling en risicobereidheid van de klant. Bovendien heeft de Postbank bij de onderzochte adviezen voor het oversluiten van hypothecaire leningen geen informatie ingewonnen over de kosten van het oversluiten (boeterente) en eventuele bestaande levensverzekeringen.

Bij het afsluiten van overlijdensrisico- verzekeringen is geen informatie ingewonnen over de financiële positie van de langstlevende partner. Deze gegevens zijn relevant om te bepalen of het advies passend is voor de klant. Postbank heeft hierdoor geen passende adviezen verstrekt en daarmee artikel 4:23, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. AFM heeft de Postbank daarom een boete van € 30.000,- opgelegd.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen