AFM heeft handen vol aan financieel toezicht

Pensioenen, crisis, brexit en accountants slokken alle aandacht op.

Vanaf 2022 komt het toezicht op ruim 250 accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties die niet van openbaar belang zijn (de zogenaamde niet-OOB-organisaties, zoals gemeenten), volledig bij de AFM te liggen. Dit jaar wordt deze overgang voorbereid.

Verder publiceert de AFM eind 2021 de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsslag bij de grote zes OOB-accountantsorganisaties. Dit is een belangrijk ijkpunt om te bepalen of de in 2014 ingezette inspanningen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren, succesvol zijn geweest.

Naast de accountancy heeft de AFM nog andere aandachtspunten. Door de crisis en de brexit heeft de toezichthouder er een extra aandachtspunten bij. “De AFM is dit jaar extra alert op de gevolgen van de crisis. Zo wordt met een scherper oog gekeken hoe hypotheek- en geldverstrekkers met betalingsachterstanden omgaan”, aldus de waakhond.

Daarnaast is de AFM extra alert op de kapitaalmarkt Met de vestiging van met name handelsplatformen in Amsterdam als gevolg van brexit, nemen ook de inspanningen in het toezicht op kapitaalmarkten toe. Daarnaast treft de AFM-voorbereidingen op veranderingen in het toezicht op de pensioensector en accountantsorganisaties.

“Het op de valreep gesloten akkoord over een nieuw partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk maakte definitief duidelijk dat er voor de financiële sector geen afspraken zijn gemaakt”, aldus de AFM. “Op de eerste beursdag van dit jaar verliep al meteen zo’n 20 procent van de Europese aandelenhandel via Nederland.”

Het aandeel van de Europese handel in financiële instrumenten dat onder AFM-toezicht komt, stijgt naar verwachting verder. De focus van het kapitaalmarktentoezicht ligt komend jaar vooral op het “waarborgen van een robuuste, financiële infrastructuur en het bevorderen van integer handelsgedrag”, zo schrijft de waakhond.

Een ander punt van aandacht voor de AFM is toezicht op de pensioenen.  “Momenteel wordt het pensioenakkoord van afgelopen zomer in wetgeving uitgewerkt”, schrijft de waakhond. “De AFM maakt zich daarbij sterk voor een transparant en uitlegbaar pensioenstelsel met realistische beloftes. Het gaat om een complexe en veelomvattende stelselwijziging, waarbij de pensioendeelnemer zelf meer risico’s draagt en keuzes moet maken. Dat vraagt dus ook om ander en uitgebreider toezicht.”

 

 

 

Gerelateerde artikelen