AFM eist informatie over mogelijk illegaal adviseren over verzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 juli 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan mevrouw S. Preuter.

De AFM vermoedt dat zij heeft geadviseerd over en bemiddeld in verzekeringen zonder verplichte vergunning van de AFM. Om te kunnen beoordelen of ze daadwerkelijk de wet heeft overtreden, heeft de AFM mevrouw Preuter om informatie gevraagd. Ze heeft echter niet aan deze informatieverzoeken voldaan. Daarom heeft de AFM de last opgelegd.
Advies en bemiddeling
De AFM heeft meldingen ontvangen dat mevrouw Preuter consumenten thuis bezoekt en hen adviseert over en/of voor hen bemiddelt in verzekeringen. Daarnaast duidt ook de beschrijving van haar onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het adviseren en bemiddelen in financiële producten. Het is wettelijk verboden om zonder AFM-vergunning te adviseren en te bemiddelen in financiële producten. Haar onderneming overtreedt daardoor mogelijk de Wet op het financieel toezicht (Wft).
De AFM heeft mevrouw Preuter om informatie gevraagd, omdat zij eigenaar en bestuurder is van de onderneming waarvoor zij de vermoedelijke advies- en bemiddelingswerkzaamheden heeft verricht. Omdat ze niet binnen de gestelde termijn de informatie heeft gegeven, is ze sinds 21 juli 2015 verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat mevrouw Preuter niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van 50.000 euro. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen.
Wat is een last onder dwangsom?
Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.
Bron: AFM

Gerelateerde artikelen