Afhandeling bezwaar moet door andere inspecteur

fallback
De Hoge Raad heeft bepaald dat het Hof bij een klacht moet nagaan of het bezwaarschrift door een andere inspecteur is behandeld dan degene die de aanslag feitelijk heeft opgelegd. Indien dit niet zo is dan moet het Hof de uitspraak vernietigen en zal opnieuw uitspraak op het bezwaarschrift moeten worden gedaan.

De Hoge Raad is tot deze uitspraak gekomen, doordat in de wet is vastgelegd dat het mandaat om op het bezwaarschrift te beslissen niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen. De bepaling strekt ertoe te waarborgen dat in de bezwaarprocedure een zorgvuldige heroverweging van het primaire besluit plaatsvindt. Het gaat derhalve om een essentieel voorschrift waarvan bij overtreding moet worden besloten dat de beslissing op het bezwaarschrift onbevoegd is genomen.

Het is dus van belang om na te gaan dat degene die het primaire besluit heeft genomen en degene die op het bezwaarschrift beslist niet dezelfde persoon is, wanneer er negatief op een bezwaarschrift wordt beslist.

Gerelateerde artikelen