Advocatenkantoor: “CSDDD gaat aansprakelijkheden vergroten”

CSDDD introduceert nieuwe aansprakelijkheidsrisico's

CFO’s en finance-afdelingen moeten zich voorbereiden op nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s onder de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). De richtlijn introduceert namelijk ‘civiele aansprakelijkheid’ die verder gaat dan de bestaande wetgeving in lidstaten zoals Duitsland. Bedrijven kunnen in de toekomst aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het niet naleven van hun due diligence verplichtingen, zo schrijft advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer op de eigen website.

  • Nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s onder CSDDD
  • Verjaringstermijn minimaal vijf jaar
  • NGO’s en vakbonden spelen sleutelrol

De CSDDD breidt de aansprakelijkheid uit tot bedrijven binnen en buiten de EU. Bedrijven kunnen volgens het internationale advocatenbureau aansprakelijk worden gesteld voor schade aan natuurlijke of rechtspersonen als zij hun due diligence verplichtingen niet nakomen. Deze verplichtingen gelden niet alleen voor de bedrijfsvoering van het bedrijf zelf en zijn dochterondernemingen, maar ook voor zakenpartners in de keten. Dit betekent dat bedrijven zich grondig moeten voorbereiden om naleving van de CSDDD te waarborgen.[Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Verjaringstermijnen

De verjaringstermijnen voor het indienen van civiele aansprakelijkheidsclaims moeten minimaal vijf jaar zijn en beginnen pas te lopen nadat de inbreuk is beëindigd en de eiser op de hoogte is van de inbreuk, de schade en de overtreder. Dit kan de duur van juridische risico’s aanzienlijk verlengen, aldus een artikel op de website example.com

De waardeketen is zo sterk als de zwakste schakel. Hoe reageert jouw bedrijf op onzekerheid? Ontdek het in de rondetafelsessie ‘Hoe sterk is jouw waardeketen?’ tijdens CFO Day 2024 op 30 mei. Verken strategieën om risico’s te beheersen en je voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen. Meld je nu aan voor CFO Day en bezoek de sessie.

Nationale wetten en internationale claims

De wetgeving van de lidstaten die de aansprakelijkheidsregeling van de CSDDD implementeren, is dwingend en moet zelfs van toepassing zijn als het recht van een derde land anders zou gelden. Dit betekent dat claims kunnen worden ingediend, zelfs als er geen equivalente aansprakelijkheid bestaat onder het recht van een derde land.

Onder de CSDDD kunnen bedrijven worden gedwongen bewijs te overleggen als de eiser voldoende feiten en bewijs presenteert om een schadeclaim plausibel te maken.

Rol van NGO’s en vakbonden

De CSDDD stelt NGO’s en vakbonden in staat om namens getroffen partijen rechtszaken aan te spannen. Dit maakt het voor individuen eenvoudiger om juridische uitspraken van rechters te zoeken, vooral als zij de middelen of kennis missen om zelf een rechtszaak aan te spannen. Dit kan leiden tot een toename van het aantal rechtszaken door NGO’s en vakbonden in Europa met de CSDDD in de hand.

Procedurele regels en bewijslast

Onder de CSDDD kunnen bedrijven worden gedwongen bewijs te overleggen als de eiser voldoende feiten en bewijs presenteert om een schadeclaim plausibel te maken. Deze verplichting is beperkt tot wat noodzakelijk en proportioneel is om de claim te ondersteunen. Bedrijven moeten zich bewust zijn van het risico van informatie-overloop tussen verschillende rechtszaken, zelfs als deze in verschillende jurisdicties worden behandeld.

Focus op compliance

Bedrijven moeten hun risicobeheersings- en nalevingssystemen opzetten of aanpassen aan de CSDDD. Documentatie van de genomen maatregelen om naleving aan te tonen, is cruciaal om aansprakelijkheid te voorkomen. Openbare verklaringen en jaarverslagen over CSDDD-naleving kunnen claimanten en NGO’s waardevolle informatie bieden om de maatregelen van bedrijven in twijfel te trekken.

Vooruitzichten voor rechtszaken

NGO’s zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het aanspannen van civiele acties onder de CSDDD. Hun nauwe banden met advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in strategische ESG-litigatie en lokale contacten met potentiële slachtoffers geven aanleiding om te verwachten dat civiele acties vooral door NGO’s zullen worden ingediend.

Lees ook:

 

Gerelateerde artikelen