Accountants moeten met ICT aan de slag voor snellere en frequentere rapportage

Recent onderzoek (FD 27/6) geeft aan dat accountantskosten van AEX fondsen met gemiddeld 2% zijn gedaald. Corio wisselde van accountant en is met -30% een grotere uitschieter. Hoe kun je als accountant, onder prijsdruk, toch de kwaliteit waarborgen?

Door de sterke toename aan gegevens hebben accountants de gegevensgerichte controles op basis van CAAT (= Computer Assisted Auditing Techniques) losgelaten.

De ICT is ondertussen sterk doorontwikkeld waardoor analyse van “Big Data”(grote gegevensverzamelingen) mogelijk is geworden. Volumebeperkingen nu zijn achterhaald. Met eigen ICT-middelen kunnen accountants beter gebruik maken van de ICT-investeringen van hun klanten. Denk hierbij aan ERP en Consolidatiesystemen, maar ook aan XBRL en andere gegevensuitwisselingen binnen de rapportageketen.

Door de grotere frequentie van rapportages, vaak maandelijks, wordt snelheid ook steeds belangrijker en lijdt tot “Continuous Reporting”. Straks worden omzet- en margerapportages getwitterd en staan maandrapportages wellichtop Facebook. Controle kan alleen als de accountant continu meekijkt. Met moderne ICT-middelen wordt “Continuous Auditing” nu mogelijk.

De accountant zal dus gas moeten geven op ICT, om aansluiting te houden bij de klanten, bij het maatschappelijk verkeer. Dit is het antwoord op de prijsdruk, maar vergt investeringen in hardware, software en vooral in opleiding.

Louis de Koning RE RA, Associate Partner verbonden aan ConQuaestor en docent bij Nyenrode.

Gerelateerde artikelen