Accountants dringen aan op aanpassing NOW-toetsing

Overleg met het ministerie van Sociale Zaken over dertien aanpassingen.

De NBA heeft samen met een aantal ideeën voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken om de toetsing van de NOW-verantwoordingen aan te passen. Dat meldt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in een videojournaal van de vereniging.

“Er is een uitgebreid controleprotocol gemaakt, waarvan we denken dat het kan. Maar we willen voorkomen dat de toetsingen teveel administratieve lasten met zich meebrengen. Daarom hebben we samen met een aantal accountants dertien ideeën ingebracht bij het Ministerie van Sociale Zaken. Bijvoorbeeld om een aantal NOW-afrekeningen samen te voegen.”

Over de reactie van het ministerie is nog geen uitsluitsel. Maar Van der Vegte meldt dat de NBA al wel twee goede sessies gehad met het ministerie.

Volgens Van der Vegte ervaren accountants zowel druk van ondernemers als van het ministerie over de toetsingen van de NOW-verantwoording. “We zitten een beetje tussen hamer en aambeeld, want we moeten enerzijds rekening houden met het bedrijfsleven, en anderzijds met het ministerie dat een bepaalde zekerheid wil.”

Gezien de zware omstandigheden waarin ondernemend Nederland verkeert, heeft de NBA dit jaar afgezien van een 1 aprilgrap. Van der Vegte: “Humor is belangrijk om dingen te relativeren, daarom hebben we nagedacht over een practical joke. Maar dit jaar vonden we dat toch niet helemaal gepast.”

Gerelateerde artikelen