Accountant in business moeite met PE-verplichting

De huidige Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) zijn per 1 januari 2007 van kracht geworden. De invulling en registratie van Register Accountants (RA's) die reeds langer een PE-verplichting hebben verloopt soepel. Negentig procent van de PE-plichtige openbaar, intern en overheidsaccountants heeft over het kalenderjaar 2007 twintig of meer PE-punten geregistreerd in het PE-registratiesysteem.

Dit meldt het Koninklijk Nederlands Instituut van Register Accountants (NIVRA). De accountant in business die met ingang van 2007 PE-plichtig is geworden blijkt meer moeite te hebben met de invulling van de PE-verplichting en de registratie hiervan. Tot op heden heeft tweederde van de accountants in business voldoende PE-punten (minimaal 20) over het kalenderjaar 2007 geregistreerd.

Het bestuur hecht groot belang aan de handhaving van de PE-verplichting en heeft onlangs alle leden die niet hebben voldaan aan de minimum PE-verplichting 2007 hiervan in kennis gesteld. Conform artikel 9 NVPE heeft het bestuur deze leden een termijn van drie maanden gegeven om de opgelopen achterstand in te lopen. Deze termijn eindigt op 15 oktober 2008.

Na deze drie maanden wordt opnieuw geïnventariseerd welke leden nog immer niet voldoen aan de PE-verplichting. Het bestuur is van mening dat het maatschappelijk belang van de PE-verplichting het grootst is voor openbaar, intern en overheidsaccountants. Voor leden uit deze geledingen die na 15 oktober 2008 nog niet aan de PE-verplichting voldoen, treedt de Nota Bestuur & Tuchtrechtspraak in werking. Dit betekent dat dan zal worden vastgesteld of een tuchtklacht wordt ingediend tegen deze leden bij de daartoe bevoegde instantie.

Ten aanzien van de accountant in business heeft het bestuur besloten hen de kans te geven een jaar te wennen aan de PE-verplichting. Bovendien acht het bestuur het maatschappelijk belang van de PE-verplichting voor deze groep weliswaar groot, maar minder groot dan voor de registeraccountant in een accountantsfunctie. Daarom is besloten eventuele tuchtacties tegen de accountants in business uit te stellen tot ook het kalenderjaar 2008 is afgerond.

Het bestuur is van mening dat naleving van de PE-verplichting van belang is, omdat dit bijdraagt aan het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de registeraccountant. De titel van registeraccountant staat immers voor beroepsuitoefening op een zeer hoog niveau, waarbij deskundigheid, integriteit en kwaliteit als vanzelfsprekende waarden mogen worden beschouwd. Dit dwingt de registeraccountant tot het constant op peil houden van zijn of haar vakkennis.

Gerelateerde artikelen