Accountancy: 5 dominante arbeidsmarkt trends

Wie wil er nog werken in een 'perfect storm' omgeving als de accountancy? Dat is een belangrijke ontwikkeling in de arbeidsmarkt voor accountants. In deze blog zet ik de belangrijkste vijf trends op een rij.

1. Sterke, tijdelijke,  toename aantal accountancy vacatures
Tot en met de maand april 2014 is het aantal vacatures met 51% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Een explosieve groei die sinds de tweede helft van 2013 is ingezet. Deze sterke groei is echter van tijdelijke aard. Er is duidelijk sprake van een inhaalslag.  Bij de grote accountantskantoren wordt, na jaren van krimp, de piramide weer aangevuld met nieuw en jong talent. Bij de kleinere kantoren is er, naast een inhaalslag, sprake van een toegenomen behoefte aan ervaren accountants die voor een kwaliteitsimpuls moeten zorgen.
2. Automatisering heeft grote invloed op het aantal arbeidsplaatsen
Uit onderzoek “The future of employment” van Frey & Osborne in 2013 scoren accountants en auditors als één van de hoogste risicogroepen waarvan het waarschijnlijk is dat automatisering zal leiden tot een groot verlies aan arbeidsplaatsen in de komende 2 decennia. Met name bij de kleinere accountantskantoren die actief zijn in de samenstelpraktijk zal de impact groot zijn.
3. Wie wil er nog werken in een “perfect storm” omgeving?  
Een samenloop van diverse omstandigheden zoals de roulatieplicht voor OOB’s, fouten die breed worden uitgemeten in de media, een lage wendbaarheid in de bedrijfsvoering, kritische rapporten van de AFM en onder druk staande omzet en marges veroorzaken een “perfect storm”. Wie voelt zich nog thuis in deze branche die een deel van haar glans heeft verloren? Op feestjes en partijen kan een accountant zeker rekenen op kritische vragen en vooroordelen als hij aangeeft werkzaam te zijn in de accountancy.
4. Accountancy als uitstekende leerschool en carrièreversneller
Ondanks de voorgaande punten blijft de accountancybranche een uitstekende leerschool voor financieel talent. Ze zijn hoog opgeleid, ontwikkelen zich continu, worden voortdurend voorzien van de meest actuele kennis, moeten persoonlijk wendbaar zijn om voor diverse klanten te kunnen werken én zijn gewend om in piektijden het uiterste van zichzelf te vergen. Na een aantal jaren ervaring, met name bij de Big 4 maar ook bij de Big Rest, blijven deze professionals zeer gewild op de arbeidsmarkt.  
5. Toenemend aantal “flex-accountants”
Door de omzet- en margedruk zullen accountancy bedrijven hun workforce steeds meer inrichten op de bezetting die het hele jaar nodig is. Piekperiodes, zoals highseason in de eerste 4 maanden van het jaar, zullen worden opgevangen door “flex-accountants”. De vaste bezetting is het hele jaar declarabel.  Deze sterk groeiende behoefte van de accountancykantoren correspondeert met een groeiende behoefte van interimmers en herintreders met een accountancyachtergrond om interimopdrachten te combineren met een jaarlijkse auditimpuls. Hierin worden gegarandeerde interimopdrachten aan het begin van het jaar gecombineerd met het up to date brengen van hun kennis.  
__________________________________________________________________________________

Volg een van de succesvolle controllersopleidingen

Bent u de volgende business controller? Volg de opleiding Certified Business Controller.
Wilt u als controller doorgroeien? Volg de training Controller als Businesspartner.
Het vak van de controller in vijf dagen. Volg de opleiding Controller in een Week.
___________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen