Acceptgiro verdwijnt in 2023 na 46 jaar

Het aantal gebruikte acceptgiro's wordt te laag om de betaalmethode nog langer te ondersteunen.

Betaaldienstverlener Currence laat weten dat het aantal gebruikte acceptgiro’s dan te laag wordt om de betaalmethode nog langer te ondersteunen. Eerder was al afgesproken dat de acceptgiro in 2019 zou verdwijnen, maar dat werd in 2017 voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Door het besluit worden consumenten niet gedwongen online of mobiel te gaan bankieren. De acceptgiro is namelijk niet hetzelfde als een papieren overschrijvingsformulier. Dat laatste blijft wel bestaan. Wie liever door het invullen van een papier betaalt, kan die formulieren aanvragen bij zijn of haar bank.

Currence zegt het besluit over de acceptgiro te hebben genomen na overleg met alle banken die nog van die door bedrijven en instellingen uitgestuurde facturen verwerken of de dienst aanbieden. Volgens topman Daniel van Delft van de betaaldienstverlener neemt het gebruik al jaren met ongeveer een derde per jaar af. Het aantal bedrijven en instellingen dat nog acceptgiro’s verstuurt, daalt ook snel. In de afgelopen twaalf maanden halveerde dat naar 7700.

Seniorenorganisatie ANBO begrijpt het besluit. “We wisten al langer dat dit ooit zou komen. Als het gebruik met zo veel procent daalt is het logisch dat afscheid van de acceptgiro’s wordt genomen. Dat punt is nu bereikt”, zegt een woordvoerster. ANBO gaat zijn achterban in de komende tijd voorbereiden op de overstap. Sommige mensen kunnen online wel uit de voeten, maar maken liever gebruik van acceptgiro’s. Voor hen zal de verandering gemakkelijker gaan dan voor mensen die niet ‘digitaal vaardig’ zijn. “We hebben nu anderhalf jaar de tijd om mensen bekend te maken met de betaalinstructies. We hebben er vertrouwen in dat we het in die tijd goed kunnen overbrengen. Voor sommige mensen zal het lastig zijn, maar het kan wel. We moeten wel de vinger aan de pols houden of dit goed werkt en of mensen fouten maken.”

De acceptgiro werd in 1977 ingevoerd, eerst als ponskaart voor computers en midden jaren 80 als een blauwe kaart die door klanten kon worden ingevuld en daarna door de computer kon worden gelezen. In 2002 werd het gele model voor euro’s geaccepteerd en dat werd in 2014 aangepast voor het gebruiken van IBAN-rekeningnummers.

Op het hoogtepunt in het midden van de jaren 90 werden er 300 miljoen acceptgiro’s per jaar verwerkt. Over twee jaar verwacht Currence dat dit er nog 2 miljoen per jaar zijn. Het overgrote deel van de verstuurde acceptgiro’s wordt nu al weggegooid nadat de ontvanger de rekening via mobiel bankieren of internetbankieren heeft voldaan.

Gerelateerde artikelen