ABAB: Voorkom hoge belastingrente over Vpb

De fiscus brengt 8% belastingrente in rekening voor gemiste rente wanneer een rechtspersoon vennootschapsbelasting (Vpb) moet betalen. Door kritisch te kijken naar de opgelegde voorlopige aanslagen en/of de aangifte Vpb tijdig in te dienen kan hoge belastingrente worden voorkomen, zo stelt ABAB accountants en adviseurs.

De Belastingdienst berekent 8% belastingrente vanaf zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar als een rechtspersoon Vpb is verschuldigd. Vanaf 1 juli 2017 berekent de Belastingdienst dus rente over 2016. Er zijn twee belangrijke termijnen met het oog op deze datum om rekening mee te houden. De Belastingdienst stopt de renteberekening binnen:

  • 19 weken na ontvangst van de aangifte Vpb;
  • 14 weken wanneer u een verzoek doet de voorlopige aanslag Vpb aan te passen of op te leggen.

ABAB geeft een aantal voorbeelden:

2016

Geen aanslag
Is er nog geen aanslag over 2016 opgelegd? Verzoek de Belastingdienst dan vóór 1 mei 2017 om een voorlopige aanslag Vpb over 2016 op te leggen. De onderneming is dan geen belastingrente verschuldigd indien en voor zover de voorlopige aanslag niet afwijkt van de definitieve aanslag.

Hoge voorlopige aanslag
Verwacht u dat de voorlopige aanslag te hoog is? Door tijdig de aanslag te verlagen verbetert u de liquiditeitspositie van uw onderneming.

Lage voorlopige aanslag
Verwacht u dat de aanslag over 2016 te laag is? Pas de voorlopige aanslag aan vóór 24 maart 2017. De termijn van 14 weken eindigt dan op 30 juni 2017 en dus vóór 1 juli 2017 het moment waarop de Belastingdienst u belastingrente in rekening brengt.

2017

Voorlopige aanslag
Verwacht u dat de aanslag vennootschapsbelasting over 2017 te laag is vastgesteld? Met het oog op uw liquiditeitspositie kan het verstandig zijn om (pas) begin 2018 de voorlopige aanslag aan te passen.

Oudere jaren

Is de onderneming over de jaren tot en met 2015 nog Vpb verschuldigd én is nog geen aangifte ingediend of een aanslag opgelegd? Verzoek dan zo spoedig mogelijk om een voorlopige aanslag op te leggen. De Belastingdienst berekent namelijk belastingrente vanaf 6 maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar. 

(ABAB)

Gerelateerde artikelen