Aantal opdrachten zzp’er zakelijke dienstverlening stijgt 30 procent

Er is een opwaartse lijn zichtbaar in de arbeidsmarkt voor zzp'ers werkzaam in de zakelijke dienstverlening.

In het tweede kwartaal van 2015 is het aantal opdrachten met bijna 30 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. 
Dit blijkt uit de derde editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor zp’ers in de zakelijke dienstverlening.
 
De positieve tendens in de arbeidsmarkt voor zzp’ers, ook wel zelfstandig professionals (zp’ers) geheten, vanaf het tweede kwartaal in 2014 is in lijn met ontwikkelingen in de economie. Het CBS constateert in zijn jongste conjunctuurbericht een versnelling van het economisch herstel.
ZP Index blijft toenemen
Dat het beter gaat met de zp markt blijkt niet enkel uit de toename van opdrachten. De ZP Index, die in één oogopslag de staat van de ZP-markt weergeeft laat ook tekenen van herstel zien. In juni 2015 was de index 110 punten, een verbetering van 10% ten opzichte van januari dit jaar. Het herstel wordt onder meer veroorzaakt door stijgende tarieven, langere opdrachtduren en de groei van het aantal zp’ers. Ook in de arbeidsmarktprognose van het UWV is te vinden dat het aantal zelfstandigen relatief sneller groeit dan het aantal werknemers. Daarbij valt op dat de groei bovengemiddeld groot is in de sector voor specialistische zakelijke diensten. Naar verwachting zet die trend ook in 2016 door.
 
Tekort aan zp’ers dichtbij?
Hoewel het aantal opdrachten stijgt, neemt het aantal biedingen op opdrachten juist af. Het aantal keer dat een zp’er een offerte indiende voor een openstaande opdracht in het tweede kwartaal nam niet alleen af ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar, maar ook in vergelijking met dezelfde periode in 2014. Prof. Dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg die het onderzoek voor ZP Facts leidt zegt hierover: ‘Deze afname in het aantal biedingen op opdrachten kan erop wijzen dat er minder professionals beschikbaar zijn in de markt. Er zijn tot op heden geen tekenen van een nijpend tekort, maar het doorzetten van de flexibiliseringstrend moet organisaties hoe dan ook aan het denken zetten over goed opdrachtgeverschap, zodat zij de meest geschikte zp’ers kunnen blijven inhuren.’
 
Bron: ZP Facts

Gerelateerde artikelen