Aantal mensen met betalingsachterstanden daalt snel

Nederland telt het laagste percentage kredietnemers met een betalingsachterstand ooit sinds 2012.

Op 1 januari 2018 had 6,6 procent van de mensen met een krediet een geregistreerde betalingsachterstand. 

Dit blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR die trends en ontwikkelingen in het betalingsgedrag van kredietnemers meet.

Meer registraties, minder problemen
In 2012 stonden er 8,8 miljoen mensen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) geregistreerd. Inmiddels zijn dat er 10,4 miljoen. De groei komt onder andere doordat er nu ook kleinere kredieten worden geregistreerd. Ook zijn private lease-contracten en mobiele telefoon kredieten toegevoegd aan het CKI. Het is goed te zien dat het absolute aantal kredietnemers met problemen snel afneemt én dat er ondanks de groei in registraties procentueel minder achterstanden zijn dan in alle voorgaande jaren.

Kredietregistratie leidt tot lagere rente
Het Centraal Krediet Informatiesysteem beschermt consumenten tegen overkreditering en helpt problematische schuldsituaties voorkomen. Ook helpt registratie om relatief snel en objectief de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen. Hierdoor neemt het risicopercentage van de kredietverstrekker af. Dit leidt in de praktijk tot lagere rente in de markt.

Laagste percentage sinds start Kredietbarometer
Bij de start van de BKR Kredietbarometer in april 2012 had nog 7,5 procent van de kredietnemers een betalingsachterstand. Nu is dat bijna een procent minder. “We zien nu het laagste percentage ooit sinds we met de Kredietbarometer zijn gestart.” zegt Peter van den Bosch, bestuurder van Stichting BKR. “Dat betekent dat ruim 93 procent van de consumenten met een kredietverplichting positief geregistreerd staat in het Centraal Krediet Informatiesysteem dat door de Stichting BKR wordt beheerd. Consumenten die positief geregistreerd staan zullen makkelijker krediet kunnen krijgen.”

De goede kant op
In totaal telt Nederland nu iets meer dan 687.000 kredietnemers met een betalingsachterstand. Een jaar geleden waren dat er nog bijna 730.000. “In een jaar tijd zijn er gelukkig heel veel mensen uit de financiële problemen gekomen. De absolute piek van betalingsachterstanden zagen we op 1 juli 2015 toen er bijna 778.00 mensen een achterstand op hun krediet hadden, omgerekend 9,4 procent. We gaan nu dus alweer 2½ jaar de goede kant op”, aldus Van den Bosch.

Gerelateerde artikelen