Aantal fusiemeldingen in 2012 licht gedaald

Het aantal bij de SER aangemelde fusies en overnames is in 2012 met 5,5 procent gedaald van 423 in 2011 naar 400. Sinds 2009 is dit voor het eerst weer een lichte daling in aantal fusies ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal fusiemeldingen wordt gezien als een indicatie voor de stand van de economie.

De daling is vooral in de eerste drie kwartalen van 2012 opgetreden, in het vierde en laatste kwartaal bleef het aantal fusiemeldingen juist vrijwel gelijk (121 ten opzichte van 122 in 2011). Het vierde kwartaal van 2012 leverde evenals vorig jaar het grootste aantal fusiemeldingen op. Het totaal aantal fusiemeldingen in 2012 is hiermee verder verwijderd van, en bijna gehalveerd ten opzichte van het niveau van vijf jaar geleden (694 meldingen in 2007).

De meeste fusies vonden in 2012 plaats in de industrie (39 procent), vooral in de metaalsector en automotive. Daarna komen de dienstensector (27 procent), en de handel (11 procent) waar vooral fusies in de groothandel optraden. De non-profitsector (10 procent) kende veel fusies in de zorg, waaronder thuis- en zorginstellingen en gezondheidsdiensten.

Ten opzichte van 2011 valt op dat het aantal fusies in de industrie en handel (2011: 37 en 10 procent) verder is opgelopen en dat het aantal fusies in de dienstensector ten opzichte van vorig jaar licht is gedaald (2011: 30 procent).
___________________________________________________________________________________
Ontdek hoe u succesvol een bedrijf (ver)koopt
Bent u ondernemer, manager, accountant, M&A-adviseur of financier en bent u actief in overnames? Wilt u uw bedrijf voor de hoogste prijs verkopen? Wilt u een bedrijf overnemen en geen euro te veel betalen? Volg een succesvolle cursus gericht op fusies en bedrijfsovernames (M&A), Corporate Finance en Private Equity. Bekijk het overzicht en schrijf u in. 
___________________________________________________________________________________

Het aantal fusies in de industrie ligt met 39 procent in 2012 bijna weer op het niveau van 2009 (toen: 40 procent). In 2009 lag het totale aantal fusiemeldingen met 335 op het laagste niveau sinds het ontstaan van de fusiegedragsregels. De non-profitsector en handel lagen toen beduidend hoger dan nu (2009: 15 en 14 procent). De dienstensector lag toen lager (2009: 25 procent).

Volgens de SER-Fusiegedragsregels moeten ondernemingen in de marktsector fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de SER en de betrokken vakbonden. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog invloed kunnen uitoefenen.

Het overgrote deel van de fusiemeldingen (97 procent) werd spontaan door de fusiepartijen aangemeld. De overige meldingen werden gedaan nadat het SER-secretariaat hierom had gevraagd naar aanleiding van berichten in de pers of op websites van ondernemingen over een ophanden zijnde fusie of overname.

Geschillen over de naleving van de SER-Fusiegedragsregels worden beslecht door de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. In 2012 werden drie geschilzaken aanhangig gemaakt.

Bron: SER

Gerelateerde artikelen