Aantal faillissementen op laagste niveau in 30 jaar

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard is in juli verder gedaald.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal uitgesproken faillissementen op het laagste niveau in 30 jaar, wat mogelijk te maken heeft met de coronasteun vanuit de overheid. Vorige maand zijn 109 bedrijven en instellingen bankroet verklaard. Dat aantal is exclusief eenmanszaken.

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen.

Het gemelde cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er de ene maand meer dan in de andere maand.

De handel was de bedrijfstak met de meeste faillissementen in juli. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien kende de sector bouwnijverheid de meeste bedrijven die failliet gingen.

Gerelateerde artikelen