Aantal elektronische betaaltransacties groeit wereldwijd met bijna 10%

Het aantal elektronische betalingen is in 2013 wereldwijd met 9,4% gestegen naar een totaal van 366 miljard transacties. Dit komt vooral op het conto van sterk groeiende markten in ontwikkelingslanden en van het toenemende gebruik van creditcards (+9,9%) en betaalpassen (+13,4%).

Dit blijkt uit de tiende editie van het World Payments Report van Capgemini en Royal Bank of Scotland (RBS). De groeiende toename van elektronische en mobiele betalingen en de voortdurend veranderende regelgeving, noopt de betaalindustrie nieuwe en innovatieve manieren te vinden om te voldoen aan de eisen van hun klanten. In Nederland is de groei van het aantal transacties relatief constant gebleven, ondanks de zwakke economie. De groei van elektronisch betalen werd hier met name veroorzaakt door betaalkaarten.
 
De markten in ontwikkeling dragen blijvend bij aan de groei
Ruim vijftig procent van de groei in elektronische betalingen wereldwijd komt voor rekening van de ontwikkelingslanden, ondanks het feit dat zij slechts een kwart (25,5%) van de totale markt innemen met 93 miljard transacties. China blijft een relatief onderontwikkelde markt, hoewel uit de populatie en groeipercentages kan worden opgemaakt dat China in sommige scenario’s binnen vijf jaar de Verenigde Staten en Europa voorbij zal streven in het aantal elektronische betalingen. 
Op dit moment is één op de vijf gebruikers van mobiel bankieren over de hele wereld afkomstig uit China. Samen met China zetten ook Centraal Europa, het Midden-Oosten en Afrika (CEMEA) (23,8%), opkomende markten in Azië (22,8%) en Latijns Amerika (11%) sterke groeipercentages neer.
 
‘Ook in Nederland staat de ontwikkeling van elektronische betaaltransacties niet stil. Vooral debetkaarten hebben ervoor gezorgd dat de groei van het aantal transacties in Nederland relatief constant is gebleven, ondanks de zwakke economie. Het lijkt erop dat een campagne zoals ‘klein bedrag, pinnen mag’ dus zijn vruchten afwerpt. Daarnaast zie je dat innovatie in het betalingsverkeer in Nederland duidelijk aan het accelereren is. Dit vergroot de druk op de transformatie van payments processing door banken’,  zegt Paul Koetsier, Managing Consultant Payments bij Capgemini Financial Services.
 
Ondanks de groei in de ontwikkelingsmarkten, worden in de Verenigde Staten en Europa nog steeds de meeste elektronische betalingen per inwoner gedaan. Finland, met 448 transacties per persoon per jaar, loopt duidelijk voorop en heeft in 2012 een groei neergezet van 10,6%. De Verenigde Staten noteert het op een na hoogste aantal non-cash transacties ter wereld, 376 per inwoner, terwijl het aantal transacties in 2012 slechts met 2,6% is gestegen.
 
William Higgins, Managing Director of Payments bij RBS, zegt: ‘In ontwikkelingsmarkten heeft de groei met een indrukwekkend percentage van 18,3% doorgezet, zeker in vergelijking met de 4,5% groei in de meer volwassen markten. Deze significante groeipercentages, met zelfs nog hogere voorspellingen voor komend jaar, biedt de industrie kansen. Let vooral op China, want als de groei de komende jaren doorzet dan kan het binnen vijf jaar de grootste markt worden voor elektronische betalingen. Deze stijgende percentages in de sleutelmarkten zetten druk op de wereldwijde betaalindustrie om tegemoet te komen aan de snel toenemende verwachtingen van klanten.’
 
E- en m-betalingen convergeren en veranderen het betaallandschap
Het toenemend gebruik van tablets en smartphones zorgt voor het samenkomen van e- en m-betalingen, wat nieuwe uitdagingen biedt voor aanbieders van betaaldiensten (PSPs – Payment Services Providers). Het aantal mobiele betalingen zal in 2015 naar verwachting groeien tot 60,8 procent van de elektronische betalingen, terwijl het aantal online betalingen dan naar verwachting afneemt met 15,9 procent. Deze trend zet PSPs onder druk om hun betaalinfrastructuur te moderniseren en klantgerichte innovaties door te voeren.
 
‘Het nieuwe World Payments Report laat zien dat de meerderheid van de traditionele aanbieders van betaaldiensten als prioriteit heeft om de betaalprocessen op korte termijn te transformeren,” zegt Jean Lassignardie, Chief Sales en Marketing Officer bij Capgemini Financial Services. “Zowel toenemende concurrentie als nieuwe regelgeving legt druk op bedrijven om nieuwe innovaties zoals Square, IZettle en Swift te voorzien van tastbare waarde voor de klant. PSPs moeten dus een lange termijn visie op betaalprocessen ontwikkelen die door middel van strategische, flexibele en kort-cyclische projecten kunnen worden uitgevoerd. Op die manier kan snel resultaat worden behaald terwijl ook toegevoegde waarde voor de lange termijn wordt gecreëerd.’
 
Het rapport gaat ook in op de benodigde transformaties op de middellange en lange termijn. Bijvoorbeeld de noodzaak van één geïntegreerd betalingsplatform ( met een gedeelde basis voor zowel retail als corporate betalingen), het toepassen van payment-hubs naar alle gebieden van betalingsverkeer en het adresseren van de convergentie tussen betalingen en kaarten als essentieel element in klantinnovaties.
 
De sector heeft het moeilijk om aan klantvraag te voldoen
De groei van de sector, gekoppeld aan het snelle veranderingstempo van regelgeving, vergt van PSPs het nodige aanpassingsvermogen. Meer dan vijftig procent van de sectorinitiatieven op dit gebied (“Key Regulatory and Industry Initiatives”)  focussen zich op innovatie en een aantal richten zich op risicobeperking, het bevorderen van transparantie en concurrentie en het faciliteren van standaardisatie. Het is een trend om deze initiatieven wereldwijd over verschillende regio’s uit te rollen. Voorbeelden hiervan zijn real-time betalingen, de druk op interbancaire tarieven voor kaartgebruik  en verbeterd toezicht op betalingsverkeer.       
 
Het rapport benadrukt ook dat veel nieuwe sectorinitiatieven de doelstellingen van bestaande initiatieven verbreden, waardoor een effect van wederzijdse versterking ontstaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer nieuwe internationale regelgeving wordt geïntroduceerd die in wisselwerking met bestaande regulering de proposities van de sector als geheel verbeteren. Het herkennen van deze trends is kritiek voor de operationele efficiency van PSPs die in verschillende regio’s actief zijn.
 
Het volledige rapport is beschikbaar via worldpaymentsreport.com.

Gerelateerde artikelen