Aantal banen in energie fors toegenomen

Het aantal banen in de energiesector is in de afgelopen tien jaar flink toegenomen. Er kwamen 30.000 banen bij zodat er vorig jaar 148.000 voltijdsbanen waren in de bedrijfstak, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Die groei komt op het conto van bedrijven die zich met hernieuwbare energie en energiebesparing bezighouden en met het aanleggen en onderhouden van netwerken, meldt het CBS. Tussen 2008 en 2017 ging het aantal banen in de hernieuwbare energie en energiebesparing omhoog van 35.000 naar 54.000. De netwerksector groeide van 18.000 banen in 2008 naar 31.000 vorig jaar.

De banengroei in de hernieuwbare energie is voor het grootste deel terug te voeren op elektrisch vervoer en zonne-energie. Bedrijven die zich bezighouden met onder meer biomassa en biogas sneden juist in hun personeelsbestand.

Het aantal banen in de conventionele energiesector ligt iets lager dan tien jaar geleden. Van 65.000 in 2008 groeide de sector tot 2014 gestaag door naar 80.000 banen. Daarna nam de werkgelegenheid echter snel af tot 63.000 banen vorig jaar.

Gerelateerde artikelen