Aanpassing IFRS 17 raakt ook data

Opnieuw analyseren van data en aanpassen van IT-systemen niet nodig.

De veranderingen die de International Accounting Standards Board (IASB) heeft aangebracht aan IFRS 17, de verslaggevingsstandaard voor verzekeringscontracten, beoogt meer transparantie te verschaffen over de winstgevendheid van het bedrijf, een betere vergelijkbaarheid met andere verzekeraars mogelijk maken en meer inzicht te verschaffen in hun financiële gezondheid.

“Bedrijven die vaststellen dat zij nog geen zinvolle vooruitgang hebben geboekt, moeten dit moment zien als een wake up call,” zei Frank van den Wildenberg, partner en IFRS deskundige bij KPMG, gisteren. De wijzigingen bieden hierbij enig soelaas, maar de invoering van IFRS 17 blijft complex.

De impact van de wijzigingen en van IFRS 17 in het algemeen beperkt zich volgens Van den Wildenberg niet tot de verslaggeving. “Er zijn ook belangrijke gevolgen voor de data en de IT-systemen van verzekeraars. Door de aangebrachte veranderingen zouden verzekeraars een aantal van de huidige, aanzienlijke uitdagingen kunnen vermijden, zoals het opnieuw moeten analyseren van alle data waarover zij beschikken en het aanpassen van hun IT-systemen.”

De ingangsdatum van IFRS 17 is met een jaar verlengd tot 1 januari 2022. Hoewel de meeste andere bedrijven die IFRS moeten toepassen, verplicht waren om vanaf 2018 onder IFRS 9 te rapporteren over hun financiële activa en financiële verplichtingen, kregen verzekeraars die aan bepaalde criteria voldeden, een vrijstelling tot 1 januari 2021. Dat is nu dus verlengd.

(bron: KPMG)

Gerelateerde artikelen