Aanpakken bureaucratie vertraagd

Nederlandse gemeenten zijn massaal te laat met het invoeren van de Basisregistrate Adressen en Gebouwen (BAG). De deadline van 1 juli is slechts door 4 van de 441 gehaald. Het project, dat gericht is op het verlagen van de administratieve lastendruk voor de burger, is een paradepaardje van het kabinet.

Het verplicht gemeenten om veel gebruikte gegevens over adressen en andere details van gebouwen vast te leggen in een landelijke basisregistratie. Het ministerie van VROM is al sinds 2003 bezig met het opzetten van BAG. Het ministerie laat naar aanleiding van het niet halen van deadline door zo veel gemeenten, dan ook weten dat de deadline met twee jaar opschuift.

Ondertussen stromen bij de VNG de klachten binnen van gemeenten over de onduidelijkheid van de financiering van het project. Het ontbreken van geld is voor veel gemeenten de bottleneck.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen