Aanpak derivatendossier AFM schoot tekort

?Bijna alles wat mis kon gaan ging mis bij het rentederivatenproject van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat blijkt uit een extern onderzoek naar de toetsing door de toezichthouder.

Rentederivaten zijn zeer complexe financiële producten die de risico’s van rentewijzigingen voor klanten kunnen afdichten. Zes banken gingen in de fout met het weergeven van de risico’s daarvan, waardoor betrokkenen veel geld kwijtraakten. De banken moesten daarom van de AFM hun derivaten kritisch doorlichten, maar dat ging dus fout. In december bleek al dat daardoor fouten bij de herbeoordelingen door de banken niet op tijd waren opgemerkt.

De dossiers waren niet op orde, zo bleek onder meer. Ook werd de complexiteit van het project onderschat, werden te weinig (ervaren) mensen ingezet en was onduidelijk wie aan wie moest rapporteren. Zo begon de AFM met slechts 1,25 fte aan het project. Dat werd later wel uitgebreid, maar daarbij werd vooral gekeken naar beschikbaarheid van mensen en niet naar geschiktheid.

Voorzitter van de raad van toezicht Paul Rosenmöller beaamde dat het project te maken had met ‘Murphy’s law’. Een dergelijke opeenstapeling van fouten zou niet vaker voorkomen binnen de organisatie.

Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven erkende dat de problemen an sich wel vaker voorkwamen. ,,Een aantal van deze oorzaken kwam in sommige gebieden wel voor en in andere niet, en in min of meerdere mate. Hier hebben ze in samenspel geleid tot problemen. Wij vinden dat elk van deze oorzaken het waard is om ze aan te pakken.”

De AFM had al verbeteringen doorgevoerd en voegt daar naar aanleiding van het onderzoek maatregelen aan toe. Daardoor moet onder meer de aansturing duidelijker worden, moeten riskante projecten vaker worden besproken door het bestuur en moet interne kritiek mogelijk worden gemaakt. Ook moet beter worden gekeken naar hoeveel mensen op een project worden gezet en wie.

 

• AFM trekt lessen uit extern rapport over toetsing van rentederivatendienstverlening door banken

 

(ANP

Gerelateerde artikelen