Aanpak crisis door verruiming verliesrekening

Met het oog op de economische tegenslagen zou volgens Grant Thornton het kabinet zich moeten buigen over het verruimen van de mogelijkheid om fiscale verliezen te verrekenen met winsten uit de afgelopen drie jaar.

Deze verruiming betekent voor bedrijven die in de jaren 2006 tot en met 2008 winst maakten en in 2009 in de rode cijfers komen een teruggave van de vennootschapsbelasting door de fiscus over die jaren.

Volgens Grant Thornton is het verruimen naar drie jaar een doeltreffende en betaalbare steunmaatregel die snel en eenvoudig doorgevoerd kan worden. De steunmaatregel kan een belangrijke financieringsbron zijn voor veel bedrijven nu de kredietverstrekking door banken erg moeizaam verloopt.

De wet staat momenteel het achterwaarts verrekenen toe met uitsluitend de winst van het voorgaande jaar.

Cor Overduin, fiscalist en partner bij Grant Thornton: ‘Een belangrijke vraag is wat zo’n steunmaatregel zou gaan kosten. Dat valt lastig in te schatten. Maar toen in 2007 de termijn om verliezen te verrekenen werd ingeperkt van drie jaar naar één jaar, is door de wetgever gesteld dat in de sfeer van de vennootschapsbelasting hiermee per jaar 720 miljoen euro is gemoeid. In vergelijking met de stimuleringsregelingen die Duitsland recentelijk afkondigde, lijkt een dergelijk bedrag in de Nederlandse context niet buitensporig.’

In de sfeer van de inkomstenbelasting is de verliesverrekeningstermijn nog altijd op drie jaar gehouden voor ondernemingsverliezen. ‘Het is zaak dat dit ook gaat gelden voor vennootschappen,’ aldus Overduin. ‘En als dit wordt doorgevoerd, is het succes van de maatregel mede afhankelijk van de manier waarop de belastingdienst deze uitvoert. De huidige praktijk van een zogenoemde voorlopige carry-back beschikking moet dan ook onder de loep worden genomen. Het moet immers niet zo zijn dat er ‘kostbare’ maanden voorbij gaan met het wachten op de uitbetaling.’

Gerelateerde artikelen