Aad Smits en Jeroen Heine treden toe tot directie CenE Bankiers.

fallback
De heer Aad Smits is benoemd tot directeur Business Banking van CenE Bankiers. De heer Smits is afkomstig uit ING Groep. In zijn vorige functie was hij districtsdirecteur van ING Bank in het district Zuid-West Nederland. De heer mr. drs. Henk Boer die deze functie ad interim heeft waargenomen, wordt lid van het managementteam van Business Banking van CenE Bankiers.

De heer mr Jeroen Heine is benoemd tot Directeur van de afdeling Wealth Management en lid van het Management Team van CenE Bankiers Private Banking. Het management team van CenE Bankiers Private Banking wordt nu gevormd door Theo Kraan, mr René van de Wolfshaar, mevrouw drs Merel Keereweer en mr Jeroen Heine.

CenE Bankiers is een private bank die gespecialiseerd is in het leveren van financiële diensten voor specifieke groepen vermogende particulieren en ondernemers, zoals directeuren-grootaandeelhouders en vrije beroepsbeoefenaren. Als persoonlijke vermogensadviseur biedt CenE Bankiers een totaalpakket bestaande uit financiële planning, effectenadvisering en vermogensbeheer, trustdiensten en private insurances. CenE Bankiers is in 1922 als ‘NV Crediet en Effectenbank’ in Utrecht opgericht en is een onderdeel van de ING Groep. Als bankiershuis met een belegd vermogen van Euro 2 miljard, combineert CenE Bankiers persoonlijke aandacht en professionaliteit met de zekerheid van een grote financiële instelling. Centraal vanuit Utrecht bedient CenE Bankiers haar klanten door heel Nederland met 400 medewerkers. Voor meer informatie: http://www.CenEbankiers.nl