9 succesfactoren voor Enterprise Risk Management

Zowel het aantal ondernemingen dat Enterprise Risk Management (ERM)-systemen heeft ingericht als de kwaliteit ervan is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit het wereldwijde ERM-onderzoek 2010 van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon onder meer dan tweehonderd bedrijven.

Bijna tweederde (62%) van de ondernemingen zegt een formeel ERM-proces te hebben geïmplementeerd. In 2007 was dat nog maar 38%. Die toename is een duidelijke aanwijzing dat risicomanagement bij bedrijven steeds meer een integraal karakter krijgt. Ook toont het onderzoek aan dat deze ondernemingen meer aandacht hebben voor hun omgeving en transparantere relaties opbouwen met belanghebbenden, zoals aandeelhouders, klanten, leveranciers en werknemers. Met een ERM-systeem hebben bedrijven het vermogen in de hele organisatie risico’s systematisch te identificeren, meten, managen, rapporteren en monitoren.

Ten opzichte van drie jaar geleden is het aantal bedrijven met een geavanceerd ERM-programma meer dan verdubbeld, van 3% naar 7%. Deze laatste groep geeft aan dat ze met moderne ERM-technieken beter in staat is de organisatie snel en effectief aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ook kunnen kansen die als gevolg van deze veranderingen ontstaan, beter worden benut.

Aandeelhouderswaarde
Het merendeel (64%) van de organisaties dat naar eigen zeggen een geavanceerd ERM-systeem heeft ingericht, geeft aan dit actief in te zetten voor het verhogen van aandeelhouderswaarde. ERM draagt niet alleen bij tot optimalisatie van de totale risicokosten. Het gebruik van risico-informatie in strategische besluitvorming leidt ook tot minder verliezen, lagere kosten en succesvollere investeringsprojecten.

“Als ondernemingsbesturen en managers inzicht hebben in de belangrijkste bedrijfsrisico’s en kansen, evenals de gevolgen ervan voor het succes van de organisatie, dan kunnen ze beslissingen nemen die beter aansluiten bij de bedrijfsstrategie en de externe omgeving,” aldus Armand Hoftijzer, managing director van Aon Global Risk Consulting Nederland. “Het rapport beschrijft hoe organisaties met een geavanceerd ERM-systeem in staat zijn om verder te kijken dan alleen het vermijden en het beperken van risico’s. Zij zetten risicomanagement in om te komen tot duurzame groei, continuïteit en winstgevendheid.”

_________________________________________________________________________________

Voorkom verrassingen en benut kansen met Enterprise Risk Management
Wilt u dat uw organisatie systematisch onaangename verrassingen kan voorkomen? Wilt u dat het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid inzake risicomanagement uw organisatie beter af gaat? Enterprise Risk Management (ERM) is dan de aangewezen methode om onzekere gebeurtenissen, risico’s maar ook opportunities proactief en integraal te managen. Essentieel met oog op het realiseren van doelstellingen en het creëren van waarde. Daarnaast maakt ook de toegenomen regelgeving ERM tot een must. Klik hier voor data en inschrijven.
_________________________________________________________________________________

Kenmerken van ERM-succes
Uit de onderzoeksgegevens en interviews bij zes bedrijven, waaronder bandenfabrikant Pirelli en chemiebedrijf Clariant, komen negen kenmerken van een succesvolle ERM-benadering naar voren:

1. Nauwe betrokkenheid van de directie / raad van bestuur
2. Een senior executive als drijvende kracht achter het ERM-proces
3. Een ‘ERM-cultuur’ in alle lagen van de organisatie
4. Betrokkenheid van alle stakeholders
5. Goede communicatie over risicomanagement
6. Integratie van financieel en operationeel risico voor besluitvorming
7. Geavanceerde methoden en technieken voor risicomanagement
8. Identificatie van nieuwe risico’s met behulp van interne en externe informatie
9. Verschuiving van het voorkomen van risico’s naar benutten van risico’s

Gerelateerde artikelen