9 gewoonten die leiden tot slechte beslissingen

Nieuwe producten en diensten worden in de meeste gevallen met de beste bedoelingen ontwikkeld. Maar vaak komen bedrijven er achter - na een hoop tijd en geld geïnvesteerd te hebben - dat de gebruikers het product vreselijk vinden. Hoe komt het dat goed bedoelende mensen slechte beslissingen nemen? Als adviserende financieel expert moet u bekend zijn met deze 9 valkuilen.

Om een objectief antwoord te krijgen op de vraag hoe het komt dat mensen verkeerde beslissingen nemen in organisaties vergelijken twee analisten van Harvard Business Review de 360 graden feedback data van 50.000 leiders en vergeleken zij het gedrag van degenen die worden gezien als goede beslissingnemers met die van slechte beslissingnemers. Uit deze statistische verschillenanalyse kwamen 9 factoren naar voren die het vaakste aan de basis staan van slechte beslissingen. 
1. Luiheid
Met luiheid bedoelen de auteurs het nalaten van het controleren van feiten, het kritisch toetsen van aannames, het nemen van initiatief en het verzamelen van additionele input. Het komt er op neer dat deze beslissers nalatig zijn in hun werk en niet bereid zijn om het zichzelf een beetje lastig te maken. Ze vertrouwen op ervaringen uit het verleden en de resultaten die toen behaald werden. 
2. Niet anticiperen op onverwachte gebeurtenissen
Het is ontmoedigend om veel te denken aan alles wat er mis kan gaan in het leven, dus de meeste mensen veronderstellen dat het ergste niet zal gebeuren. Helaas gebeuren er regelmatig slechte dingen: mensen gaan dood, gaan scheiden, hebben ongelukken, markten storten in elkaar, huizenprijzen dalen en zakenpartners blijken onbetrouwbaar. Uit onderzoek blijkt dat mensen die de tijd nemen te overwegen wat er mis kan gaan, erg effectief anticiperen op problemen die zich voordoen. Maar de meeste mensen zijn zo opgewonden over het nemen van de beslissing zelf dat ze deze exercitie achterwege laten. 
3. Besluitenloosheid
Natuurlijk heb je goede informatie nodig om een beslissing te nemen, maar een gevaar is dat de data blijft veranderen en dat er verlamming optreedt. Wanneer analyses en rapporten vertraging oplopen stellen slechte beslissingnemers een beslissing uit waardoor ze kansen mislopen. Vaak is geen beslissing nemen slechter dan de verkeerde beslissing nemen. De meest verlamde leiders zijn degenen die geloven dat een fout hen hun carrière zal kosten. Daardoor vermijden ze risico’s en dat kan slecht aflopen.  
4. In het verleden blijven hangen
Veel beslissers maken verkeerde besluiten omdat ze oude data gebruiken of de processen die ze altijd gebruikt hebben. Ze raken daardoor gewend aan methodieken die in het verleden werkten, en zoeken daardoor niet naar nieuwe manieren om iets voor elkaar te krijgen. Dit resulteert vaak in slechte beslissingen omdat de oude processen gebaseerd blijken te zijn op aannames die niet langer kloppen. 
__________________________________________________________________________
De beste controllers vervullen hun rol als inhoudelijk vakman, bekwaam adviseur, begeleider & coach. Volg de training De Controller als Business Partner en krijgt direct inzicht in de stappen die nodig zijn om een onmisbare business partner te worden. Meld u direct aan
__________________________________________________________________________
5. Gebrek aan strategische alignment
Slechte beslissingen ontstaan ook regelmatig omdat de leiders een probleem niet verbinden aan de algehele strategie. In de absentie van een heldere strategie die voorziet in de context lijken veel beslissingen wel logisch. Maar wanneer er een heldere link met de strategie gelegd wordt, komen de beste oplossingen vaak bovendrijven. 
6. Te afhankelijk van anderen
Sommige beslissingen worden nooit genomen omdat één persoon wacht op een ander, die op zijn beurt te lang wacht op weer een ander. Effectieve beslissingnemers vinden manieren om op onafhankelijke wijze beslissingen te nemen wanneer dat noodzakelijk is. 
7. Te geïsoleerd werken
Sommige leiders wachten op input omdat ze onvoldoende stappen hebben gezet om tijdig de juiste informatie te hebben of geen stevige relaties ontwikkeld hebben die ze in staat stellen uit de expertise van anderen te putten wanneer ze een complexe beslissing moeten nemen. Uit onderzoek blijkt dat het voor effectieve besluitvorming belangrijk is te kunnen putten uit de kennis, ervaring en expertise van anderen. Leiders missen soms de juiste netwerkcapaciteiten om aan de juiste informatie te kunnen komen. Wat ook voorkomt is dat leiders anderen onvoldoende betrekken omdat ze de credits willen voor het nemen van een beslissing. 
8. Te weinig technische diepgang bezitten
Organisaties zijn vandaag de dag zeer complex, en zelfs de beste leiders ontbreekt het aan de technische diepgang  die nodig is complexe kwesties volledig te doorgronden. Wanneer ze te afhankelijk zijn van de expertise van anderen, hebben ze moeite de informatie te integreren om tot een goede beslissing te komen. De beste beslissingnemers bezitten daarom vaak een diepgaande inhoudelijke expertise, en wanneer er stukken ontbreken in hus kennis om de volledige implicaties van een beslissing te overzien, betrekken ze anderen om hen daarmee te helpen. 
9. Falen om te communiceren over het wat, wanneer, waar en hoe dat samenhangt met hun beslissing
Sommige goede beslissingen worden slechte beslissingen omdat betrokkenen ze niet goed begrijpen. Het communiceren van de redenen en implicaties van een beslissing is essentieel om de beslissing goed te kunnen implementeren. 

Gerelateerde artikelen