8 Tips: Wat u moet weten over uw pensioen

Pensioen heeft nog nooit zoveel in de belangstelling gestaan als nu. Nu is de tijd om pensioen op de agenda te zetten binnen de onderneming en om uw werknemers voor te lichten. Acht essentiële punten en tips voor de financieel- en P&O manager om het pensioenbewustzijn bij uw werknemers te vergroten en om het vertrouwen weer terug te krijgen.

1. Verdiep u in de materie en leg uit
Als financieel manager of hoofd arbeidszaken bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor uw werknemers op het gebied van pensioenen. Door u te verdiepen in het onderwerp en u te laten bijscholen kunt u verreweg de meeste vragen al zelf intern beantwoorden. Dat levert u jaarlijks vele duizenden euro’s aan besparingen op, en bovendien werkt het vertrouwenswaardig richting uw werknemers.

2. Behandel uw werknemers als klanten
Als u in staat bent om werknemers te zien als klant waar het gaat om pensioenen, dan komt u erachter dat u op een andere manier tegen het onderwerp aankijkt. Klanten hebben bepaalde wensen en behoeften. Als u die kent en u bent in staat om daar op in te spelen, dan zult u daarmee uw werknemers weten te binden, net als klanten.

3. Communiceer tijdig en eerlijk
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, en het geldt eigenlijk voor alle business: communiceer op tijd en wees eerlijk tegenover werknemers. Belangrijk is het hierbij om slecht nieuws – bijvoorbeeld geen indexaties op het pensioen – vooraf te melden, het liefst tijdens plenaire sessies met tekst en uitleg. Hiermee voorkomt u wantrouwen.

4. Betrek de Ondernemingsraad erbij
Hoewel de ondernemingsraad niet altijd een rol heeft bij het thema pensioen – dat is namelijk afhankelijk van hoe het pensioen precies is geregeld – verdient het absoluut aanbeveling om de ondernemingsraad te betrekken bij belangrijke gebeurtenissen of ingrijpende wijzigingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een wijziging van het pensioenreglement of een nieuw pensioencontract met de pensioenuitvoerder (verzekeraar).

####

5. Maak risico’s inzichtelijk
Verreweg de meest essentiële vraag van werknemers over de afgelopen periode is: “Hoe veilig is mijn pensioen?”. Mensen willen zekerheid, en vooral degene die dicht bij de pensioendatum zitten. Als financieel manager moet u weten wat pensioenrisico’s zijn, en hoeveel zorgen werknemers nu echt moeten hebben omtrent hun pensioenuitkering. In veel gevallen is de acute zorg namelijk onterecht, maar wordt er geen adequate uitleg gegeven met als gevolg nog meer zorgen. Kent u de pensioenrisico’s en heeft u het financiële inzicht, dan bent u in staat om uw werknemers eerlijk en transparant uitleg te geven over hun situatie.

6. Creëer en stimuleer betrokkenheid
Om pensioen sexy te maken en om de bewustwording ervan te vergroten moet u zorgen voor betrokkenheid. Werknemers die begrepen worden en actief worden betrokken bij de onderneming, hebben plezier in hun werk en hebben binding met ‘hun’ bedrijf. Voor pensioen geldt dit net zo. Door middel van bijvoorbeeld klantenpanels, inloopspreekuren en interactieve websites creëert en stimuleert u betrokkenheid bij het onderwerp.

7. Maak het niet moeilijker dan het is
Dit punt behoeft verder weinig uitleg. Werknemers zitten over het algemeen niet te wachten op complexe uitleg en achterliggende theorie en wetsbepalingen. Beperk u tot de kernvragen die bij de meeste werknemers spelen. Schenk hierbij in elk geval periodiek aandacht aan de zogeheten “life-time-events” in relatie tot pensioen, zoals scheiden, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

8. Houd het overzicht en de controle
Tot slot geldt voor u als financieel of P&O manager dat het belangrijk is om de regie te houden. Geef het onderwerp pensioen niet te makkelijk uit handen. Zo verliest u de controle, het inzicht en bovendien bespaart u daarmee ook weer een heleboel euro’s. U kunt meer dan u denkt. Pas als u het echt niet meer ziet zitten is het tijd om eens met een deskundige te praten.

Drs. Jeroen Tuijp (33) is actuaris AG en biedt via zijn onderneming Actuva Actuariële Diensten adviserende en ondersteunende diensten aan op het gebied van pensioenen. Tot zijn klantenkring behoren pensioenfondsen, werkgevers en pensioenuitvoerders maar ook werknemers en ondernemingsraden.

Klassieker uit het archief van Financieel-Management.nl: 9 blunders bij elektronisch factureren

Gerelateerde artikelen