7 procent meer bedrijfsfaillissementen

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen nam in 2008 toe, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal bedrijfsfaillissementen (excl. eenmanszaken) kwam in 2008 uit op 3.824, een stijging van bijna 7 procent ten opzichte van 2007.

Met name in de laatste twee maanden van 2008 gingen veel meer bedrijven failliet dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds 2004 werd een stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen waargenomen.

Het aantal faillissementen van bedrijven (excl. eenmanszaken) nam in 2008 in bijna alle bedrijfstakken toe. De grootste stijging was te zien in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie (+28%). In deze bedrijfstak gingen vooral in het goederenvervoer veel meer bedrijven failliet (+47%) dan in 2007.

In de financiële sector was slechts sprake van een lichte stijging (+2%) van het aantal faillissementen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de laatste drie maanden van 2008 is hier een duidelijke toename zichtbaar van het aantal uitgesproken faillissementen.

Gerelateerde artikelen