6000 bedrijven moeten 160 miljoen NOW terugbetalen

6000 bedrijven moeten 160 miljoen NOW terugbetalen
Veel werkgevers beseften van snel dat ze geen recht hadden op steun.

Het gaat om 5840 werkgevers die niet voor 10 januari van dit jaar een eindafrekening bij uitkeringsinstantie UWV indienden over het NOW-voorschot dat ze kregen. Deze deadline was een voorwaarde voor bedrijven die een NOW-steun hadden ontvangen. Werkgevers moesten de exacte cijfers over het omzetverlies aanleveren, vaak met een accountantsverklaring. Uit de eindafrekening moest blijken op hoeveel financiële hulp ze daadwerkelijk recht hebben.

Het gaat om de NOW-steun van het eerste loket dat betrekking had op de periode tussen maart en eind mei vorig jaar. Bij bedrijven die de eindafrekening niet hebben ingeleverd voor de uiterlijke deadline, stelt het UWV het bedrag waar ze recht op hebben vast op nul euro.

Deze werkgevers kunnen nog in bezwaar tegen dit besluit. Om te voorkomen dat ze bedrijven in acute geldnood komen, hebben ze mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen die volgens het UWV ruim is. Werkgevers die een deel van hun NOW-voorschot moeten terugbetalen hebben die mogelijkheid ook.

“De verwachting is dat een deel van deze groep van 5840 werkgevers bewust geen aanvraag heeft ingediend en dit ook niet overweegt”, schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Die bedrijven weten dan al een tijdje dat ze uiteindelijk toch niet aan de voorwaarden voor loonsteun voldeden, en het bedrag dus hoe dan ook terug moeten betalen.

Ruim 132.000 werkgevers die in het voorjaar van 2020 NOW ontvingen, hebben inmiddels wel een volledige of gedeeltelijke vaststelling aangevraagd.

(ANP)