6 verborgen ondernemingskansen

De huidige economische omstandigheden bieden ongekende kansen om ondernemingen opnieuw onder de loep te nemen en om vernieuwing binnen een organisatie door te voeren. Onderstaande tips van Accountemps kunnen managers helpen om de juiste analyses te maken en concrete actiepunten op punt te zetten.

Tip 1: Wees innovatief, juist nu
Moeilijke economische tijden maken ondernemingen vanzelfsprekend wat voorzichtiger in hun aanpak, maar stilstaan is niet de oplossing. Sterker nog, succes hangt vaak af van de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve strategieën. Dit is hét moment om nieuwe zaken uit te proberen.

Concrete acties:
• Benadruk op creatieve wijze de meerwaarde die uw bedrijf biedt
Huidige businessmodellen sluiten mogelijk niet langer volledig aan bij de behoefte van klanten. Focus op kostenefficiënte verkoop- en marketinginspanningen, die de veranderende behoeften van klanten direct aanspreken.
• Kom in actie nu de markt kleiner wordt
Bedrijven die minder goed voorbereid zijn op een minder economisch klimaat, overleven de recessie mogelijk niet. Voor bedrijven die wel voorbereid zijn, biedt dit een kans om marktaandeel te veroveren. Moet u daarvoor investeren? Natuurlijk moet u het budget goed in de gaten houden, maar onderschat niet de waarde van selectieve investeringen. Pak de kans als die zich voordoet.
• Stel klanten gerust
Mensen zijn bang om veel geld uit te geven, als ze überhaupt al iets uitgeven. Probeer producten zo te positioneren dat ze als zo waardevol worden gezien dat klanten zich niet schuldig voelen als zij ze kopen.

Tip 2: Koester de ideeën van de werkvloer
Luister naar uw medewerkers. Vooral tijdens moeilijkere perioden zijn werknemers extra gemotiveerd om met nieuwe ideeën te komen. Niet in de laatste plaats omdat ze zich realiseren dat hun prestatie direct gelinkt is aan het succes van hun bedrijf.

Concrete acties:
• Vertel medewerkers dat zij altijd met nieuwe ideeën kunnen komen
Zorg voor handige instrumenten, zoals interne blogs, intranetsites, brainstormsessies of zelfs eenvoudige ideeënbussen om werknemers te stimuleren ideeën in te sturen.
• Blijf delegeren en creëer een gevoel van betrokkenheid
Elke werknemer wordt creatief als hij/zij betrokken wordt bij een project. Ondanks het feit dat er wellicht meer op het spel staat voor de manager of bedrijfseigenaar, is dit niet het moment om het delegeren van autoriteit en verantwoordelijkheid terug te schroeven.
• Ga in op suggesties en ideeën
Misschien kunnen niet alle ideeën geïmplementeerd, maar ontmoedig de medewerkers niet door hun input te negeren. Leg uit waarom er geen actie ondernomen kan worden op bepaalde suggesties – althans niet op dit moment.

Tip 3: Zet vaste kosten om in variabele met een flexibel personeelsbeleid
Het aanvullen van een klein kernteam met tijdelijke professionals tijdens de drukste werkperioden biedt de mogelijkheid flexibeler en efficiënter te zijn. Flexibel personeelsbeleid is echter niet alleen een strategie voor moeilijke tijden of voor de korte termijn. Door dit model nu toe te passen, kan men snel en efficiënt het personeelsbestand uitbreiden en inkrimpen afhankelijk van de werkhoeveelheid, waarmee feitelijk een deel van de vaste kosten wordt
omgezet in variabele.

Concrete acties:
• Breng de werkbelasting van het team over een heel jaar in kaart
Kijk welke projecten constant zijn en een volledige personeelsbezetting vereisen en welke cyclisch zijn en wellicht beter kunnen worden aangepakt door het aanvullen van een team met tijdelijke professionals.
• Zet de beste teamleden in op de belangrijkste projecten
• Gooi zaken om
Durf zaken om te gooien door te kijken waar behoefte bestaat en speel hier op in met vast en tijdelijk personeel.

Tip 4: Blijf investeren in opleidingen
Dit is het moment om te investeren in opleidingen en trainingen, niet om erop te bezuinigen. Het is een stimulans voor werknemers en het verhoogt het werkplezier, kennis en kwaliteit. Werknemers die het gevoel hebben dat hun bedrijf in hun carrières investeert, zullen niet zo snel ontslag nemen wanneer de economie aantrekt.

Concrete acties:
• Bepaal de belangrijkste vaardigheden voor een functie
Identificeer de vaardigheden die zowel op korte termijn als in de toekomst het meest waardevol zijn en investeer in opleidingen op deze gebieden.
• Stel mentoren aan
Mentoren helpen minder ervaren werknemers om zich beter aan te passen aan de bedrijfscultuur of te groeien in een baan. Collega’s die de rol van mentor vervullen, vergroten hun leidinggevende en opleidingskwaliteiten, waardoor hun waarde voor de organisatie toeneemt.
• Geef het door
Als werknemers aan een seminar of conferentie deel hebben genomen, vraag hen dan datgene wat ze geleerd hebben met andere collega’s te delen. Dit kan bijvoorbeeld door een verslag te maken of een bespreking tijdens een teamvergadering te houden. Zo haalt men het maximale uit een dergelijke investering.

Tip 5: Indentificeer toekomstige managers en bereid ze voor
Nu is een goed moment om toekomstige managers te identificeren en te motiveren. Sterke profielen komen flink op dreef in tijden van verandering. Werknemers die aantonen dat zij juist in moeilijke omstandigheden goed presteren zijn het beste voorbeeld voor het hele team.

Concrete acties:
• Laat uw mensen weten dat dit het moment is om te schitteren
Herinner ze eraan dat in moeilijke tijden carrière wordt gemaakt. Velen van hen kunnen zich onderscheiden nu het bedrijf waar ze voor werken het hoofd moet bieden aan grote uitdagingen.
• Motiveer mensen hun blikveld te vergroten
Moedig teamleden die sterk presteren aan om hun vaardigheden uit te breiden. Als de manager of bedrijfseigenaar zijn mensen blijft steunen in moeilijke tijden, is de kans groter dat zij zich voor hun zullen blijven inzetten.
• Haal het maximale uit iemand zijn functie
Zorg ervoor dat de functies, taken en doelen van werknemers stimulerend zijn. Dit maakt hun motivatie en betrokkenheid groter.

Tip 6: Verbeter de efficiency
Dit is een ideaal moment om te stoppen met activiteiten die niets opleveren. In tijden van zakelijke onzekerheid staat men veel meer open voor nieuwe ideeën en het stoppen van oude. Het is hét moment om nieuwe procedures te onderzoeken die beter en slimmer worden uitgevoerd, en vraag uw team hetzelfde te doen.

Concrete acties:
• Ga op zoek naar de meest kostenefficiënte toepassingen van technologie
Worden een aantal van de belangrijkste processen binnen een bedrijf nog steeds handmatig uitgevoerd? Het automatiseren van arbeidsintensieve taken betaalt zich meer dan terug als men kijkt naar de hoeveelheid tijd die een werknemer aan dergelijke taken besteedt.
• Neem de communicatie onder de loep
Vergaderen is één van de grootste tijdverspillers op het werk. Houd vergaderingen kort en doelgericht, gebruik e-mails of memo’s om informatie te delen. En vergeet niet dat een telefoontje of een kort persoonlijk gesprek weinig ruimte laat voor misverstanden.
• Evalueer routinematige procedures
Bekijk of bepaalde terugkerende procedures wel zo effectief zijn. Het gebeurt maar al te vaak dat taken en procedures haastig in elkaar worden gezet op het moment dat de behoefte ontstaat. Als de behoefte afneemt blijkt de procedure echter niet zo effectief.

Conclusie
“Een pessimist ziet het probleem in iedere kans; een optimist ziet de kans in ieder probleem.” – Winston Churchill
 
Tot slot
Hoewel niemand weet wat de toekomst precies in petto heeft, is één ding zeker: als de economie aantrekt, zullen sommige bedrijven klaar zijn om in een oogwenk te groeien. Door vandaag nog zakelijke kansen te identificeren, kunt u zich ervan verzekeren dat dit voor uw organisatie ook het geval zal zijn.