6 trends in Kunstmatige Intelligentie (KI) voor 2018

De mogelijkheden die moderne technologieën bedrijven bieden, nemen met grote sprongen toe. De vraag is alleen hoe men zich hierin kan oriënteren en of men

Mindbreeze, de specialist op het gebied van kennismanagement en KI, brengt de belangrijkste trends, die stuk voor stuk een echte meerwaarde leveren, naar voren.

1. Applied AI: Concrete toepassingen in plaats van marketinghype
Kunstmatige intelligentie (KI, Artificial Intelligence, AI) behoort tot de huidige megatrends. IDC gaat ervan uit dat de markt van krap 8 miljard Amerikaanse dollar in 2016 naar 47 miljard in 2020 zal verveelvoudigen.  

2018 gaat meer duidelijkheid brengen: Concrete toepassingsvoorbeelden helpen bedrijven hun KI-strategie een solide basis te geven en de te verwachten meerwaarde te formuleren. Tot de vakgebieden die al van concrete KI-oplossingen profiteren, behoren onderwerpen zoals
– geautomatiseerde documentverwerking,
– hulpsystemen voor de gezondheidszorg,
– het herkennen van 'high potentials' in bedrijven,
– intelligent fieldmanagement,
– slimme klantenservice.

De toekomstige technologieën die dit allemaal mogelijk maken, zijn onder meer
“Narrow AI”: hoewel “zwakke kunstmatige intelligentie” genoemd, maakt Narrow AI krachtige toepassingen mogelijk door zijn sterke punten maximaal te benutten binnen strikte grenzen.
“Deep NLP”: De “Natural Language Processing” (NLP)-technologie is noodzakelijk voor machines om de menselijke taal kunnen verwerken. Deze vaardigheid in combinatie met Deep Learning – het geautomatiseerde en het zich continu verbeterende herkennen van specifieke karakteristieken – leidt tot hulpsystemen die vakgebieden echte ondersteuning bieden bij hun kenmerkende activiteiten en processen.   

2. Business Process Transformation in plaats van Business Process Improvement
In de afgelopen jaren draaide het steeds om het optimaliseren van bedrijfsprocessen, d.w.z. bedrijven hebben in de allereerste plaats de snelheid verhoogd door de intelligente toepassing van tools. In 2018 verschuift de trend duidelijk van puur kwantitatieve maatregelen naar een kwalitatieve aanpak. 

De investering in moderne technologieën zoals kunstmatige intelligentie en Enterprise Search leidt in toenemende mate tot het overdenken van complete processen: Veel traditionele werkprocessen zijn vanwege een end-to-end automatisering achterhaald, andere worden weer naar een hoger kwaliteitsniveau getild waaruit bijvoorbeeld innovatieve soorten informatieverzameling en – verdeling kunnen ontstaan. Daaruit vloeit een meetbare meerwaarde voort. En door het vrijkomen van hulpbronnen doen zich talrijke kansen voor om nieuwe veelbelovende bedrijfsmodellen te ontwikkelen. 

Een toekomstige methode voor het strategisch transformeren van bedrijfsprocessen is via “Digital Twins”: Daarmee wordt bedoeld dat fysieke producten, systemen, maar ook processen in de vorm van software op het digitale niveau worden weerspiegeld. Met behulp van KI en Machine Learning kunnen op deze manier nieuwe bedrijfsprocessen worden gesimuleerd en permanent worden aangepast aan het veranderende handelsklimaat. 

3. Personalisatie & contextreferentie: Op maat gemaakte informatie in plaats van versnippering
Het puur verzamelen of willekeurig beschikbaar stellen van informatie biedt nog geen meerwaarde voor bedrijven. Want de medewerkers zijn nog altijd gedwongen om de gegevens die voor hen relevant zijn, zelfstandig en op tijdrovende wijze uit de zee van informatie te filteren. 

Het doel van elk modern Information Management-Initiative moet is daarom als volgt: elke medewerker moet afhankelijk van zijn functie en de processtap precies die informatie ontvangen die hij voor zijn taken nodig heeft. Daarom moeten bedrijven in 2018 vooral de nadruk leggen op de geautomatiseerde extractie en gepersonaliseerde verdeling van informatie. 

Een systeem dat dit mogelijk maakt, moet meerdere technologieën onder een dak samenbrengen. Daartoe behoren o.a. Big Data, Enterprise Search en Machine Learning, waarmee wordt verzekerd dat het systeem accuratere informatie kan leveren des te langer het in gebruik is.  

4. Conversational Platforms: Interactie met informatie in plaats van moeizaam zoeken
Chatbots vertalen de machinematige interactie met systemen of organisatoren op basis van menselijke taal om vragen van klanten snel en zonder inzet van personeel te kunnen beantwoorden. Het grote aantal chatbots dat tegenwoordig in gebruik is, kan echter niet volledig voldoen aan deze taak. De reden: De oplossingen zijn voornamelijk onderdeel van eenvoudige beslissingsbomen die intelligentie vaak op slechte wijze in plaats van correcte wijze kunnen simuleren. Inhoud moet daarom handmatig worden ingevoerd. Grote bedrijven die duizenden producten in hun portefeuille hebben en theoretisch met miljoenen mogelijke vragen geconfronteerd kunnen worden, voeren met deze methode een verloren strijd.

Daarom gaan bedrijven in 2018 meer investeren in zogenaamde Conversational Platforms die verder gaan dan de vaardigheden van de huidige chatbots. Het principe lijkt op dat van de chatbots: De medewerker of klant ontvangt op een concrete vraag een concreet antwoord en daarmee snelle en nauwkeurige ondersteuning. Op de achtergrond is bij Conversational Platforms echter een zeer complex KI- en NKP-systeem werkzaam dat buiten alle grenzen om schaalbaar is en handmatig onderhoud overbodig maakt. 

5. “Unified Everything”: Een unieke informatiepool in plaats van gegevenssilo's
Het idee om informatie en processen onafhankelijk van de betreffende applicatie resp. de gegevenssilo ter beschikking te stellen is niet nieuw. Overeenkomstige benaderingen zijn bekend onder de noemer “Unified Information Access” of “Unified Collaboration”. 

“Unified Everything” en de moderne technologie kunnen de kwaliteit van dit idee ten goede komen. Deze benadering, waar in 2018 meer de nadruk op komt te liggen, maakt voor medewerkers van een bedrijf een informatie-ervaring mogelijk die tot dusverre ongekend is, maar die in de mobiele wereld van hun smartphones, tablets en apps zelfs al de realiteit is. 

Om het doel “Unified Everything” te bereiken, wordt een intelligentieniveau in het hele bedrijf geïntroduceerd, dat de informatie buiten de grenzen van alle gegevenssilo's, applicaties en formaten om bundelt en geconsolideerd ter beschikking stelt.

6. Hardware geoptimaliseerd voor KI: Intelligentieturbo in plaats van verlammende inefficiëntie
Door de snel groeiende gegevensberg en het verdwijnen van de gegevenssilo's, nemen de eisen die worden gesteld aan de hardware toe als men deze gegevens niet alleen wil opslaan, maar ook tijdig in bruikbare informatie wil omzetten. Met conventionele systemen kan deze taak niet bevredigend worden opgelost. Daarom gaan in 2018 verbeterde systemen gebruikt worden die voor het verwerken van KI-relevante taken zijn geoptimaliseerd. 

Bijvoorbeeld NVIDIA: Het Tesla Accelerated Computing Platform, waarvan de grafische processor heeft bewezen uiterst effectief te zijn bij het oplossen van de meeste complexe problemen op het gebied van de computerwetenschap. Daarom gaat de trend ook bij KI duidelijk in de richting van taakgeoptimaliseerde hardware. 

Conclusie: AI at your fingertips
De zes besproken trends hebben iets gemeen: De hier beschreven technologieën en oplossingen bestaan reeds en maken bij topbedrijven al een belangrijk deel uit van de dagelijkse gang van zaken.  Dit alles toont dat uit het grote aantal nog onduidelijke begrippen AI, Big Data & Co al vanaf vandaag een echte meerwaarde voor bedrijven kan ontstaan.

Daniel Fallmann – Mindbreeze

Gerelateerde artikelen