6 trends die de 21ste eeuw kenmerken

We zijn de 21ste eeuw ingegaan met een overbevolkte aarde: 6,6 miljard mensen in een onderling verbonden wereldeconomie die maar liefst 60 biljoen dollar opbrengt. De wereld doorloopt feitelijk verschillende transformaties tegelijk door die zowel kunnen leiden tot gezamenlijke welvaart als rampzalige crisissen, afhankelijk van onze reactie als wereldmaatschappij. Er zijn momenteel zes trends die nieuw zijn in de geschiedenis van de mensheid en die de wereld zullen veranderen.

1. Het proces van duurzame economische groei heeft het grootste gedeelte van de wereld bereikt, zodat de mensheid gemiddeld snel rijker wordt in termen van inkomen per persoon. Bovendien wordt de kloof tussen gemiddeld inkomen geconcentreerd in Europa en de Verenigde Staten en in het merendeel van de ontwikkelingslanden, kleiner.

2. De wereldbevolking blijft nog stijgen, waardoor de totale groei van de wereldeconomie wordt versterkt. Niet alleen produceren we per persoon gemiddeld meer, maar rond 2050 zal de bevolking ook zijn gegroeid. De schaal van de economische wereldproductie zal in dat jaar dan ook waarschijnlijk een veelvoud zijn van de huidige situatie.

3. De inkomens in Azië zullen het hardst stijgen waar meer dan de helft van de wereldbevolking woont. Als gevolg hiervan zal de wereld in 2050 niet alleen rijker zijn, maar zal het economische zwaartepunt in Azië liggen.

4. De manier van leven van de mensheid zal fundamenteel veranderen, van het platteland, dat terugreikt naar het begin van de menselijke beschaving, naar een wereldwijde stedelijke beschaving. We bereikten het omslagpunt tussen landelijke en stedelijke in 2008 en zijn nu onafwendbaar op weg naar een verstedelijkt maatschappij.

5. Het totale effect van de menselijke activiteit op de fysieke omgeving zal leiden tot milieucrisissen. Dit doordat de menselijke economische activiteit zo groot is geworden dat deze “instaat” is om natuurlijke processen te doen laten veranderen.

6. De kloof tussen de rijksten en de armsten zal wereldwijd zo groot worden dat de meeste mensen zich hiervan geen voorstelling kunnen maken. De meeste armen zullen weliswaar rijker worden, maar de miljarden allerarmsten zitten vast in een armoedeval die hen belemmert te profiteren van de duurzame economische groei. Deze crisis is geconcentreerd in Centraal Afrika. Dit is ook het gebied waar de bevolking het snelst groeit. Dit betekent dat de bevolkingspiek zich zal voordoen in het deel van de wereld dat op dit moment het minst in staat is om de noodzakelijke werkgelegenheid te scheppen.

Riens Meijer geeft op de 6e Credit Expo op woensdag 17 november een inspirerende presentatie met als titel “Nederland in de 21ste eeuw”. Mis het niet.

Bron: Credit Expo