53 procent van de Nederlandse werknemers werkt regelmatig vanuit huis

In de komende 10 jaar zullen werkpraktijken, organisatiestructuur en kantooromgevingen waarschijnlijk aanzienlijke veranderingen ondergaan.

Hierop vooruitlopend, heeft nieuw onderzoek van Epson, waarbij Nederlandse MKB-bedrijven werden ondervraagd, aangetoond dat nog maar een tiende (11%) van de werknemers de werktijd uitsluitend in een kantooromgeving doorbrengt. En hoewel velen aangeven dat flexibiliteit qua werklocatie hun persoonlijke productiviteit ten goede komt, ondersteunt een vijfde van de werkgevers (20%) dit nog niet.

Dit suggereert een schril contrast in benaderingswijzen bij werkgevers. Het onderzoek suggereert dat 53 procent van het Nederlandse personeelsbestand regelmatig thuis werkt – 41 procent minimaal één tot twee dagen per week en nog eens 12 procent drie tot vier dagen per week. 

Maar hoewel bepaalde werkgevers openstaan voor flexibiliteit bij het werken, waarbij 14 procent van de ondervraagde werknemers zelfs aangeeft niet langer een vast toegewezen bureau te hebben, zijn andere terughoudender. 20 procent van de ondervraagde werknemers geeft aan dat hun organisatie momenteel werken vanuit huis niet toestaat en nog eens 24 procent zegt dat hun werkgevers toegeven dat enige flexibiliteit bij het werken voordelen biedt, zonder echter werken buiten kantoor actief te ondersteunen.

Ward Estoppey, Channel Marketing Manager Epson Nederland, zegt: “Mogelijk zijn sommige organisaties niet zo welwillend deze wijzigingen in hun werkpatronen te integreren als andere, maar aangezien de concurrentie bij de personeelswerving anno 2017 steeds heviger wordt, komen zij mogelijk voor een zware keuze te staan. De 44 procent van de Nederlandse bedrijven die zich terughoudend tonen bij het opnemen van flexwerken als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van werknemers zullen mogelijk hard worden getroffen door de huidige situatie op de talentenmarkt, aangezien het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde kandidaten te vinden in de regio.”

Toen dieper werd ingegaan op de redenen waarom flexwerken aantrekkelijk is voor werknemers, gaf 26 procent van de respondenten aan dat werken vanuit huis hun balans tussen werk en privé verbeterde, hetgeen een belangrijke factor vormt voor het behoud van werknemers, en 18 procent merkte op dat werken vanuit huis hun in staat stelde hun reistijd van huis naar werk te verkorten.

Maar flexibele werkoplossingen resulteren niet alleen in een betere balans tussen werk en privé. Zo geeft 24 procent van de werknemers die buiten de kantooromgeving werken zelfs aan dat zij zich beter kunnen concentreren op een bepaalde taak. 50 procent van de respondenten gaf aan dat een of twee dagen per week thuis werken optimaal is vanuit het oogpunt van werkefficiëntie en 43 procent was het ermee eens dat dit tevens de beste manier vormt om de productiviteit te verhogen.

Gerelateerde artikelen