51 procent verwacht herstel economie in 2009

Van de Nederlandse ondernemingen zegt 71 procent in meer of mindere mate negatief te worden geraakt door de huidige economische omstandigheden. Maar 51 procent denkt dat de economie zich dit jaar nog zal herstellen. Dit blijkt uit onderzoek gehouden door Deloitte onder het Nederlandse bedrijfsleven.

Verder zijn het vaak de korte termijnmaatregelen waar bedrijven naar grijpen om de recessie het hoofd te bieden. Er is weinig aandacht voor aanpassingen die de onderneming op lange termijn sterk kunnen houden.

 

Kostenreducties
Ruim 69 procent van de bedrijven heeft de afgelopen zes maanden de ondernemingsstrategie geëvalueerd, maar voor 34 procent van deze bedrijven leidt dit niet tot aanpassingen in de strategie. Opvallend is dat de bedrijven die wel maatregelen nemen, vooral grijpen naar de meest voor de hand liggende ingrepen. Zo staan met name bezuinigingen op het gebied van personeel en algemene kostenreductie boven aan de agenda’s.

Driekwart  van de ondernemingen heeft maatregelen genomen om kosten te verlagen of is dit van plan. Meer dan de helft (56%) gaat de kosten verlagen met 1 tot 5 procent. ‘Dit laatste is een opvallend laag percentage. Ook in normale omstandigheden zou een bedrijf elk jaar zijn kosten moeten verlagen met 1 tot 5 procent, aldus Oscar Snijders, partner bij Deloitte.

‘Bedrijven die denken dat ze hun mogelijke omzetverlies hiermee goed kunnen maken, komen bedrogen uit. De huidige markt vraagt om scenario’s die rekening houden met een terugval in omzet van 20 tot 30 procent en de bijbehorende aanpassingen in strategie. En die aanpassingen moeten meer behelzen dan kostenreductie alleen’.

Gerelateerde artikelen