50-Plusser in dienst fiscaal aantrekkelijker

De regelingen op het gebied van subsidie voor oudere werknemers zijn per 1 januari 2009 behoorlijk veranderd. De oude regeling premievrijstelling 50/55+ is afgeschaft . De nieuwe regeling maakt het aantrekkelijker voor u een oudere werknemer uit een uitkeringssituatie aan te nemen. Wat houdt de regeling in en op welke andere regelingen kunt u wellicht een beroep doen?

U krijgt subsidie voor een oudere werknemer wanneer deze 50 jaar of ouder is en uit een uitkeringssituatie komt (zoals WW, WIA of Bijstand). De subsidie wordt toegekend in de vorm van een premiekorting van 6.500 euro per jaar bij een fulltime dienstverband (voor maximaal drie jaar).

Deze korting moet u zelf verwerken in de aangifte Loonheffingen. De belastingdienst controleert achteraf of u de korting terecht en correct heeft toegepast. Zorg voor bewijs van de uitkerende instantie dat betrokkene een uitkering kreeg voordat deze bij u in dienst trad.

Overigens is er voor medewerkers van 62 jaar en ouder die al bij u in dienst zijn ook een variant van deze regeling. De premiekorting bedraagt 2.750 euro per jaar bij een fulltime dienstverband en mag worden toegepast tot het 65ste levensjaar.

Gerelateerde artikelen