50 accountants kunnen brief NBA verwachten wegens verzaken PE-verplichting

Onlangs werden in de Accountantskamer te Zwolle 17 zaken behandeld over accountants die niet hebben voldaan aan hun Permanente Educatie (PE) verplichting. Volgens het NBA zijn er nog zo'n 50 RA's die PE-uren missen over de driejaarscyclus 2010-2012. Als zij niet snel actie ondernemen kunnen zij ook een oproep voor de Accountantskamer verwachten.

Dat stelt Arjen Sukkel, jurist voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) tijdens de tuchtzaken op 6 juni in Zwolle.
Accountants moeten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden. 
Accountants die PE-plichtig zijn, dienen per driejaarscyclus minimaal 120 PE-uren met een minimum van 20 PE-uren per jaar aan PE-activiteiten te verrichten en te verantwoorden in het online PE-registratiesysteem. Accountants die hier niet aan voldoen kunnen ter verantwoording geroepen worden door de NBA in de Accountantskamer. 
Een collectieve tuchtzaak tegen accountants die op het gebied van Permanente Educatie (PE) in gebreke blijven is geen unicum. Over een eerdere zaak bracht FM.nl in 2012 verslag uit: 
 
De sancties die de tuchtrechter oplegt, bestaan uit een waarschuwing, of een berisping plus een boete. Die boete bestaat uit 50 euro per gemist PE-uur en kan oplopen tot 6.000 euro. Accountants moeten namelijk per drie jaar 120 uur aan Permanente Educatie (PE) besteden. 
__________________________________________________________________________________

Wilt u nu, meer dan ooit, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Neem dan deel aan een van de opleidingen van Alex van Groningen. Klik hier voor de agenda Permanente Educatie en verzeker u direct van een plaats.
__________________________________________________________________________________
Accountants die al vaker om deze reden voor de tuchtrechter verschenen zijn, of die weigeren de eerder opgelegde boete te betalen wacht een zwaardere straf, mogelijk doorhaling van hun registratie in het accountantsregister.
De Accountantskamer kent doorhalingen en tijdelijke doorhalingen. Een doorhaling vraagt om een actie van de betrokken beroepsbeoefenaar om weer opnieuw te worden ingeschreven. De Accountantskamer bepaalt daarom wanneer de beroepsbeoefenaar dat verzoek tot herinschrijving in kan dienen (maximaal na 10 jaar). Bij een tijdelijke doorhaling ‘herleeft’ de inschrijving automatisch.
Een doorhaling heeft primair tot gevolg dat een beroepsbeoefenaar (tijdelijk) geen accountant meer is. Een beroepsbeoefenaar mag zich daarna geen accountant meer noemen – hij mag de titel niet meer voeren. De doorhaling houdt daarmee verder in dat de beroepsbeoefenaar niet meer de werkzaamheden kan verrichten die aan accountants zijn voorbehouden (bijv. het verrichten van wettelijke controles of het afgeven van een verklaring door een accountant). 
Veel accountants – in het bijzonder Accountants in Business – houden zich echter niet bezig met werkzaamheden die aan accountants zijn voorbehouden. Voor hen heeft een doorhaling dan ook alleen tot gevolg dat hen de titel wordt ‘afgenomen’.
Het NBA-bestuur heeft accountants die op 31 maart 2014 nog niet aan de minimum-PE-verplichting voor het jaar 2013 hadden voldaan in de gelegenheid gesteld deze achterstand in de komende drie maanden in te halen. Dit is mogelijk tot en met 7 september 2014.
Gerelateerde artikelen