5 tips bij het kiezen van een pensioenuitvoerder

Werknemers zeggen dat ze pensioen belangrijk vinden, maar in de praktijk blijken ze er weinig van af te weten. De kennis over pensioenopbouw gaat zelfs achteruit. Veel bedrijven zijn gebonden aan één bepaalde pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld door de branche waarin ze zitten, maar er zijn genoeg bedrijven in Nederland die hun eigen pensioenuitvoerder kunnen kiezen. Het is als bedrijf belangrijk een pensioenuitvoerder te kiezen die deelnemers bij het pensioen betrekt. Maar waar moet je op letten?

Het percentage mensen dat belang hecht aan het pensioen is sinds 2010 gestaag toegenomen, ondanks de slechte kennis van het eigen pensioen. Het lijkt erop dat mensen wel op de hoogte zijn van algemene pensioenzaken, maar te weinig weten over hun persoonlijke situatie. Bijna twee derde van werkend Nederland weet bijvoorbeeld niet hoeveel pensioen hij of zij heeft opgebouwd, zo blijkt uit het jaarlijkse Brunel Pensioenonderzoek. 
 
De aandacht voor het thema pensioen is dankzij de regelgeving rond het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de introductie van mijnpensioenoverzicht.nl in eerste instantie toegenomen, maar daalt inmiddels weer. Om pensioendeelnemers echt in beweging te krijgen, blijkt een erg lastige opgave. 
De nieuwe Wet Pensioencommunicatie schiet tekort in het vergroten van de kennis onder deelnemers van de eigen pensioenopbouw. De reden is dat je de klant niet meer kunt benaderen vanuit de gedachte ‘one size fits all’. Verschillende soorten klanten vragen verschillende benaderingen. Daarnaast is de koppeling met persoonlijk advies hard nodig in de pensioenwereld. Kies dus voor een pensioenuitvoerder die deze zaken hoog in het vaandel heeft staan. Hieronder vijf tips bij het kiezen van een pensioenuitvoerder.
 
1) Kies voor een pensioenuitvoerder die onderscheid aanbrengt in het deelnemersbestand 
Als je mensen wilt betrekken bij hun pensioen, moet je ze persoonlijk aanspreken. De meeste pensioenuitvoerders zijn gewend om eenmaal per jaar een uniform pensioenoverzicht naar deelnemers te sturen. De vraag of de deelnemers hier op zitten te wachten wordt niet gesteld. De een wil immers ieder halfjaar weten wat de stand van zaken is, de ander niet meer dan één keer per jaar. Op deze manier spreekt de pensioenuitvoerder de deelnemers niet persoonlijk aan, iets wat wel op prijs wordt gesteld. 
Langzaamaan komen er steeds meer partijen die onderscheid maken in hun deelnemersbestand. Ze maken met name onderscheid in gegevens van deelnemers. Een oudere deelnemer, die tegen zijn pensioen aan zit, krijgt andere communicatie dan een jongere, die zich nog niet zo druk maakt om zijn pensioen. Dit is een goede ontwikkeling, maar een pensioenuitvoerder zou verder moeten gaan en echt moeten anticiperen op persoonlijke voorkeuren van deelnemers. 
Deelnemers kunnen bijvoorbeeld een vragenlijst invullen, op basis waarvan ze in een bepaald profiel worden ingedeeld. Vervolgens kan de pensioenuitvoerder zijn communicatie op deze doelgroepen afstemmen. 
2) Neem een pensioenuitvoerder die kijkt naar relevante peers
In de reiswereld is het al heel gewoon. Als je een hotel zoekt, krijg je suggesties van hotels die mensen kozen uit jouw peergroup. Ben je een stel zonder kinderen bijvoorbeeld, dan ontvang je suggesties voor hotels die andere kinderloze stellen hebben geboekt en waarover ze positieve recensies hebben achtergelaten. Waarom zou dit niet voor de pensioenwereld kunnen? 
Het is handig om te weten hoe je de hoeveelheid pensioen die je hebt opgebouwd nu moet interpreteren. Is het veel of is het weinig? Het is goed om dat met peers te vergelijken. Dan ontvang je dus een brief van je pensioenuitvoerder met bijvoorbeeld de tekst: ‘U heeft 8000 euro pensioen opgebouwd. Mensen in uw situatie hebben gemiddeld 10.000 euro opgebouwd.’
3) Kies voor een pensioenuitvoerder die mogelijkheden voor persoonlijk contact biedt
In het Brunel Pensioenonderzoek geeft 86 procent aan belang te hechten aan de pensioenopbouw. Dat ze er zo weinig van af weten, heeft met een aantal redenen te maken. Een daarvan is dat deelnemers vaak moeilijk terecht kunnen met hun vragen. Als je wilt dat mensen betrokken zijn bij hun pensioen moet je ze ook de mogelijkheid bieden deze betrokkenheid te uiten. Als mensen gemakkelijk in staat zijn vragen te stellen over hun pensioen, dan zullen ze deze ook stellen. Op deze manier raken ze meer betrokken. Kies dus voor een pensioenuitvoerder die dit gemakkelijk maakt voor deelnemers, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden voor live chat, of spreekuren of bijeenkomsten waar mensen met hun vragen terecht kunnen. 
4) Kies voor een pensioenuitvoerder die deelnemers echt verder kan helpen met advies
Het is een probleem van veel mensen: ze weten dat ze iets aan hun pensioen moeten doen, maar ze weten niet hoe. Vaak gaat het dan om aanvullend pensioen. Deze mensen zouden de oplossing aangeboden moeten krijgen door hun pensioenuitvoerder, in samenwerking met hun werkgever. Belangrijk is wel dat werkgever en verzekeraar goed letten op de kwaliteit van de geselecteerde adviseur. Het mag voor de deelnemer niet tot een commerciële fuik leiden. 
5) Selecteer een pensioenuitvoerder die het centrale pensioenregister centraal stelt
De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De stichting is tot stand gekomen onder druk van de wetgever. Op deze website krijgt iedereen in Nederland inzicht in het pensioen dat hij of zij heeft opgebouwd bij de verschillende instanties. Mensen blijven tegenwoordig immers zelden meer hun hele leven bij dezelfde werkgever en bij hetzelfde pensioenfonds. 
De volgende stap is dat de pensioenuitvoerders dit pensioenregister meer centraal stellen in de communicatie naar deelnemers. Dat ze niet meer alleen vanuit hun eigen organisatie denken, maar het gehele pensioenplaatje van de deelnemer meenemen in de communicatie. Op die manier is de deelnemer het beste geïnformeerd. 
Ruud Dekker is Marketing Consultant bij Brunel

Gerelateerde artikelen