5 technologische trends voor 2013

In 2013 zullen steeds meer bedrijven een beroep doen op geavanceerde technologieën om te voorzien in de veranderende behoeften van hun personeel, de productiviteit te verhogen en klanten nieuwe ervaringen te bieden. Dat is af te leiden uit de belangrijkste zakelijke technologische trends die Verizon voor 2013 heeft geïdentificeerd.

Hier volgt een overzicht van de vijf belangrijkste zakelijke technologische trends voor het komende jaar:

1. Hybride cloud – een wolk met een gouden randje
Er wordt tegenwoordig veel gewerkt met geografisch verspreide datacenters, die via intelligente vaste en draadloze netwerken met elkaar worden verbonden. Dit systeem vormt een goed alternatief voor traditionele virtual private networks (VPN’s), die een generatie lang de ruggengraat vormden van zakelijke communicatie. Volgend jaar vindt er een belangrijke verschuiving plaats van VPN’s naar publieke, private en, nog belangrijker, hybride clouds. In een recent rapport stelt Gartner: “Tegen 2013 zal meer dan 60 procent van alle ondernemingen gebruikmaken van een bepaalde vorm van cloud computing”.

Voorbeelden van recente toepassingen zijn clouds in de gezondheidssector, die voldoen aan de privacyrichtlijnen van de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), clouds voor winkeltransacties en andere zakelijke transacties, die voldoen aan de richtlijnen van de Payment Card Industry (PCI)-standaard en clouds binnen de publieke sector, die voldoen aan de overheidsrichtlijnen voor informatiebeveiliging.

2. De mobiele meerderheid neemt de touwtjes in handen
Volgens Forrester “maakt maar liefst 66 procent van alle werknemers gebruik van twee of meer mobiele apparaten voor werkdoeleinden”. Dit heeft verstrekkende gevolgen. “De grens tussen werk en privé vervaagt, voor zowel werknemers als de klanten die zij bedienen,” aldus David Small, senior vicepresident en chief platform officer bij Verizon Enterprise Solutions. Small: “Bedrijven zullen in 2013 moeten voorzien in deze vraag naar meer efficiëntie en hogere productiviteit en dit aspect een hogere prioriteit moeten geven. ICT-afdelingen zullen een sleutelrol vervullen in het stillen van de groeiende honger naar professionele mobiliteit op persoonlijk niveau.”

Als gevolg van deze ontwikkeling zullen steeds meer bedrijven kiezen voor een cloud-gebaseerde mobiliteitsstrategie. Ze zullen “persoonlijke clouds” ontwikkelen, waarin alle bedrijfsapplicaties worden opgenomen die werknemers nodig hebben om effectiever te werken. Bedrijven zullen daarnaast sneller inspringen op de problemen die werknemers kunnen hebben met de scheiding van werk en privé. Er zal een beroep worden gedaan op speciale technologie voor het beheer van mobiele apparatuur en interne app-stores met zakelijke toepassingen om een veiligere, mobiele werkomgeving te creëren.

3. Machine-to-machine (M2M)-verbindingen zorgen voor nieuwe inzichten
Het ‘internet der dingen’ is inmiddels een feit en zal blijven groeien. Uit een recent rapport van Gartner blijkt dat er in 2011 meer dan 15 miljard apparaten via internet met elkaar verbonden waren via ruim 50 miljard afwisselende verbindingen. In 2020 zal dit aantal ruimschoots zijn verdubbeld: 30 miljard apparaten zullen via minimaal 200 miljard afwisselende verbindingen met elkaar verbonden zijn.3

Waren M2M-verbindingen in het begin vooral goed voor slimme energievoorziening en smart cars, tegenwoordig is er een veelvoud aan toepassingen. Zo wordt er binnen de gezondheidszorg gebruikgemaakt van grootschalige sensornetwerken die medische apparaten rechtstreeks met elkaar verbinden. Consumenten op hun beurt profiteren van telematica voor auto’s.

4. Onzichtbare en superslimme netwerken
Een intelligente netwerkstructuur die alles en iedereen met elkaar verbindt, zal ervoor zorgen dat het onderliggende netwerk onzichtbaar wordt voor de eindgebruiker — ondanks het feit dat het totale IP-verkeer volgens de Cisco Visual Networking Index5 tussen nu en 2016 jaarlijks met 29 procent zal groeien.5

“Verbeteringen in de stabiliteit en betrouwbaarheid van netwerken zullen in combinatie met intelligente eindpunten de basis leggen voor verbindingen tussen slimme machines en slimmere mensen,” aldus Small. “In 2013 treedt er een verschuiving op naar dynamische netwerken, op brede schaal beschikbare IP-verbindingen en op maat gemaakte netwerken voor het bedrijfsleven, consumenten en de samenleving.”

Van detailhandeltransacties via high speed trading op aandelenmarkten tot digitale borden in bijvoorbeeld het verkeer: er is overal en altijd op de achtergrond een netwerk aanwezig. Netwerken spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven en zullen daarom steeds vanzelfsprekender worden.

5. Een nieuwe wapenwedloop op het gebied van beveiliging
In 2013 zal beveiliging niet meer uitsluitend het domein van specialisten zijn. Beveiliging wordt mainstream en krijgt een cruciale rol binnen de ICT. Toegangsmogelijkheden, infrastructuren en apps — niets is nog veilig voor aanvallen van cybercriminelen. Zij richten hun pijlen op zowel vaste als mobiele netwerken en hebben het gemunt op fysiek, intellectueel en financieel eigendom. Uit het “Verizon 2012 Data Breach Investigations Report” blijkt bovendien dat ze wereldwijd actief zijn.

“We verwachten dat de beveiliging van identiteiten in 2013 een heet hangijzer zal zijn,” aldus Small. “Steeds meer organisaties maken gebruik van two factor-authenticatie, maar dit is niet genoeg om tegenwicht te bieden aan de sterke groei in omvang en intensiteit van criminele activiteiten, die het voorzien hebben op intellectuele eigendommen en financiële gegevens.

“Er is sprake van een wapenwedloop. Elk eindpunt, elk apparaat en alles dat met internet verbonden is, moet optimaal worden beveiligd. Aan de talloze nieuwe mogelijkheden die internet biedt, zitten voordelen en nadelen. Krachtige beveiliging is geen vrijblijvende kwestie. Integendeel, het is van levensbelang. Bedrijven én instellingen moeten alles op alles zetten om hun intellectuele en fysieke eigendommen, de identiteit van hun klanten én de samenleving in z’n geheel te beschermen,” besluit Small.

Bron: Verizon Enterprise Solutions

Gerelateerde artikelen