5 praktijkvoorbeelden waaruit blijkt hoe BTW het resultaat raakt

Door goed op de hoogte te zijn van BTW-regelgeving, kunt u uw onderneming veel geld besparen en financiële blunders voorkomen. In dit artikel wordt dit geïllustreerd aan de hand van 5 praktijkvoorbeelden. Zo levert de pro-rata regeling een ziekenhuis 50.000 euro op, heeft een handelaar jarenlang het verkeerde tarief betaald en krijgt een boekhandel een boete en naheffing opgelegd wegens overschrijding van de regels voor 'afstandsverkopen'.

Wel eens een financieel manager of iemand uit de business gevraagd naar BTW? Het antwoord beperkt zich vaak tot de tarieven: 6% en 19%. Soms hoor je dat de onderneming een doorgeefluik is voor de BTW. Echt belangrijk wordt BTW meestal niet gevonden. Terecht? Soms wel. Vaak niet. BTW kan namelijk grote invloed hebben op het resultaat van een organisatie.

1.
Handelaar past te hoog BTW-tarief toe: BTW-teruggave van € 250.000
Een Tsjechische handelaar in verzamelmunten verkoopt sinds 7 jaar ook verzamelmunten aan Nederlandse particulieren. De munten stuurt hij vanuit Duitsland op aan zijn Nederlandse klanten. Over zijn omzet  moet hij BTW afdragen aan de Nederlandse Belastingdienst, aangezien zijn klanten Nederlandse particulieren zijn en zijn omzet in Nederland hoger is dan € 100.000.

Een gespecialiseerd belastingadvieskantoor verzorgt de aangiften BTW in Nederland: over de totale omzet van de handelaar in Nederland geeft het kantoor 19% BTW aan.

Na verloop van tijd stapt de handelaar over naar een belastingadviseur van een ander kantoor. Dit kantoor stelt vast dat de handelaar geen 19%, maar slechts 6% BTW had hoeven af te dragen over zijn omzet in Nederland.  Na intensief overleg met de Belastingdienst krijgt de handelaar € 250.000 aan BTW terug over de afgelopen 5 jaar.

2.
ROC doet niets met BTW op kantine-investeringen: BTW-teruggave € 100.000
Een ROC betrekt in 2008 een nieuw schoolgebouw. In het gebouw is een kantine opgenomen, waar zowel docenten als studenten tegen betaling kunnen lunchen. De kantine wordt geëxploiteerd door een cateraar.

Tijdens een controle door de Belastingdienst begin 2011 blijkt dat de school verzuimd heeft BTW terug te vragen over de aangeschafte kantine-inventaris en het aandeel van de bouwkosten dat is toe te rekenen aan de kantineruimte.

Een door de school ingeschakelde belastingadviseur komt tot de conclusie dat de school € 120.000 aan BTW kan terugvragen met betrekking tot de kantine. Hierop volgt een stevige discussie met de Belastingdienst over de mate waarin de kantine voor andere activiteiten zoals examens wordt gebruikt. Uiteindelijk krijgt de school € 100.000 terug van de Belastingdienst.

3.
ZZP’er brengt onnodig BTW in rekening: 19% meer winst over onderwijsactiviteiten
Een ZZP’er is werkzaam als verpleegkundige. Drie jaar geleden is zij door een particuliere zorgopleiding gevraagd om als freelance docente voor hen te komen werken. Daarmee heeft zij ingestemd. Dit besluit legt haar geen windeieren: 30% van haar opbrengsten heeft betrekking op haar docentschap.

Haar werkzaamheden als verpleegkundige voor een ziekenhuis en verzorgingstehuis zijn vrijgesteld van BTW. Voor haar werkzaamheden als docente brengt zij 19% BTW in rekening aan de zorgopleiding, omdat haar boekhouder dat zo heeft uitgelegd.

De zorgopleiding mag de BTW die de freelance docente in rekening brengt niet terugvragen. Aangezien de budgetten bij de opleiding sterk onder druk staan, verzoekt de opleidingscoördinator de docente niet langer BTW in rekening te brengen dan wel haar tarief met 19% te verlagen. De docente besluit haar uurtarief te verlagen.

Tijdens een netwerkborrel spreekt de docente een accountant, die haar adviseert zich in te schrijven in het centrale register voor beroepsonderwijs. Nadat haar inschrijving is verwerkt, mag de docente vrijgesteld van BTW factureren aan de zorgopleiding. Zij houdt nu 19% meer inkomen over aan haar docentschap.

####

4.
Boekhandel niet bekend met de regeling voor afstandsverkopen: BTW-naheffing in België
Een Nederlandse boekwinkel verkoopt via een webshop boeken aan particulieren in België. Na betaling stuurt de winkelier de boeken met de post naar de Belgisch klant. De webshop bestaat 5 jaar en de omzet is elk jaar toegenomen.

Tijdens de reguliere accountantscontrole ontdekt een oplettende assistent dat de omzet in België al 2 jaar meer dan € 50.000 bedraagt. Als hij bij het hoofd financiën navraag doet, blijkt dat deze niet op de hoogte is van de regels met betrekking tot `afstandsverkopen`.
Om te voorkomen dat klanten die geen BTW-aangifte doen, massaal goederen kopen in het EU-land met het laagste BTW-tarief, hebben de EU-landen hierover afspraken gemaakt: de regeling voor afstandsverkopen. Tot aan een bepaalde omzetgrens bereken je als Nederlandse ondernemer Nederlandse BTW aan jouw klanten uit andere EU-landen zonder BTW-nummer. Boven die omzetgrens moet je het BTW-tarief van het land van de afnemer in rekening brengen.

De boekhandel moet nu alsnog aangifte BTW in België doen over de afgelopen 2 jaar. De Belgische belastingdienst stelt zich formeel op, waardoor de behandeling van de aangiften veel inspanning van de ingeschakelde Belgische belastingadviseur vraagt. De boekhandel moet uiteindelijk 6% afdragen over haar omzet in België, verhoogd met boetes wegens te laat indienen.

 
5.
Ziekenhuis ontdekt pro-rata regeling: BTW-teruggave van € 50.000 per jaar
Een ziekenhuis uit de omgeving Amsterdam geeft een belastingadviseur opdracht tot een zogenaamde quick-scan voor de BTW. Uit deze scan komt een aantal attentiepunten naar voren. Zo blijkt dat het ziekenhuis keurig BTW heeft afgedragen over de door haar geïnde parkeergelden en de vergoedingen voor het gebruik van telefoon en tv door patiënten. Ook heeft het ziekenhuis de BTW teruggevraagd op de inkopen die direct op deze activiteiten betrekking hebben.

Het ziekenhuis heeft echter geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid pro-rata BTW terug te vragen over de kosten en investeringen die je niet direct kunt koppelen aan van BTW vrijgestelde (medisch) of met BTW belaste activiteiten (parkeren, enzovoorts). In de volksmond worden deze kosten en investeringen samengevat onder de noemer: algemene kosten of gemengde kosten. Bij pro-rata kosten kun je denken aan energiekosten, telefoonkosten en de kosten van de accountant. Bij pro-rata investeringen kun je denken aan investeringen in computers, software, telefooncentrales, enzovoorts.

Bij het ziekenhuis is 98% van de opbrengsten van BTW vrijgesteld en 2% van de opbrengsten met BTW belast. Het ziekenhuis mag daarom 2% van de pro-rata BTW terugvragen, wat neer komt op een bedrag van € 50.000 per jaar.

Auteur:
Marcel Eikelenstam is auteur van BTW voor Dummies, het boek dat BTW begrijpelijk maakt. In zijn praktijk als pre-auditor bij Quercus Accountancy heeft hij ervaren hoe lastig BTW kan zijn en hoe groot de financiële belangen met betrekking tot BTW kunnen zijn.

Gerelateerde artikelen