5 manieren waarop CFOs zich kunnen richten op de lange termijn

In de twintigste eeuw concurreerden bedrijven voornamelijk op het gebied van kostenefficiëntie. Moderne bedrijven concurreren vooral op immateriële activa zoals de kennis van hun personeel en de capaciteit om te innoveren. Klanten kijken tegenwoordig naar meer zaken dan alleen de prijs wat het proces van klantenbinding ingewikkelder maakt.

Finance professor Alex Edmans van de London Business School geeft CFOs van moderne bedrijven in zijn blog op The Wall Street Journal vijf tips over hoe zij zich kunnen richten op de lange termijn. 
1. Kijk niet naar alleen naar het kwantificeerbare effect van investeringen
Edmans stelt dat kostbare investeringen gemakkelijker gedaan worden wanneer de resultaten van de investeringen direct gemeten kunnen worden. Een investering in een nieuwe productiefaciliteit is zichtbaar en het succes daarvan vervolgens meetbaar. Investeringen in immateriële zaken, zoals imago, zijn lastiger te kwantificeren. De professor is er echter van overtuigd dat CFOs zichzelf in de voet schieten wanneer zij alleen investeren in meetbare zaken. Werknemerstevredenheid is misschien geen tastbare zaak, maar onderzoek wijst uit dat bedrijven in de lijst “100 Best Companies to Work for in America” gemiddeld 2 tot 3 procent beter presteren dan hun concurrenten als gevolg van deze werknemerstevredenheid. 
 
2. Wees geduldig 
De meerwaarde van niet-tastbare bezittingen wordt vaak pas na een lange tijd zichtbaar. Edmans betoogt dat bij beursgenoteerde bedrijven de toegenomen waarde van werknemerstevredenheid pas na vier à vijf jaar zichtbaar wordt in de marktwaarde van het bedrijf. CFOs die zich richten op projecten die op korte termijn een resultaat opleveren lopen het risico niet te investeren in de meest waardevolle projecten. 
 
3. Weg met de kwartaalprognoses!
 Het publiceren van vooruitzichten op kwartaalbasis verschaft investeerders helderheid, maar legt ook extra druk op bedrijven. Worden de gestelde doelen wel gehaald? Om aandeelhouders tevreden te houden en kwartaaldoelstellingen te behalen zullen bedrijven zich meer richten op de korte termijn in plaats van op de langere termijn. CEO Paul Polman van Unilever besloot bij zijn aantreden in 2009 om af te zien van kwartaalprognoses om zo langetermijnaandeelhouders aan te trekken. 
 
4. Baseer bonussen op langetermijndoelen
De structuur van bonusbetalingen is van groot belang voor een bedrijf, meent Edmans. Wanneer bonussen worden gebaseerd op kortetermijndoelstellingen dan zullen werknemers zich meer richten op de korte termijn in de hoop een bonus te ontvangen of een promotie af te dwingen. Zelfs wanneer deze kortetermijnacties op de lange termijn schadelijk kunnen zijn voor het bedrijf.
 
5. Overtuig aandeelhouders van niet-tastbare waarden
Communiceer kwantitatieve prestaties zoals personeelsontwikkeling en duurzaam beleid naar aandeelhouders. Zoek eventueel naar derde partijen die jouw kracht van niet-tastbare waarde kunnen bevestigen. Zo kun je je bedrijf bijvoorbeeld je aanmelden voor onderzoeken die werknemerstevredenheid bij diverse bedrijven vergelijken. 

Gerelateerde artikelen