40 procent opleidingsbudget organisaties niet besteed

Bijna veertig procent van het opleidingsbudget voor werknemers in Nederlandse organisaties wordt niet besteed. Dat blijkt uit onderzoek van online leerwijzer Springest.nl onder 233 HR-professionals uit verschillende branches.

Meer dan de helft (56 procent) van de organisaties in de non-profitsector  gebruikt het opleidingsgeld voor medewerkers niet. De belangrijkste reden voor het niet besteden van budget, is dat de opleidingen worden afgekeurd. Daarnaast geeft 43 procent van de HR-professionals van grotere organisaties aan dat werknemers onbekend zijn met de opleidingsmogelijkheden.
 
Een op drie organisaties wil geld liever niet besteden aan opleidingen
Naast het afkeuren van opleidingen wegens te weinig toegevoegde waarde voor de organisatie (39 procent), geeft een derde van de respondenten aan dat zij het geld voor opleidingen liever aan andere zaken besteden. Een op de vijf HR-professionals stelt daarnaast dat werknemers vaak niet bekend zijn met hun opleidings- en trainingsmogelijkheden.

Geschikte opleiding vinden kost veel tijd
Een op drie HR-verantwoordelijken geeft aan dat het zoeken van geschikte opleidingen en trainingen voor hen veel tijd in beslag neemt. Zeventig procent van de respondenten vindt dat werknemers zelf meer verantwoordelijkheid moeten tonen bij het nemen van passende opleidingen.
___________________________________________________________________________________

Voldoe aan uw Permanente Educatie verplichting in 2013
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Volg dan een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Stilstand is achteruitgang. Bekijk hier de PE agenda 2013 en meld u direct aan.
___________________________________________________________________________________

‘Het aanbieden van opleidingen lijkt een doel op zich te worden en geen middel om verbeteren te realiseren’, stelt één van de respondenten. Ook zouden werknemers volgens de HR-professionals meer vrijheid moeten krijgen in de besteding van hun eigen opleidingsbudget. Ruben Timmerman, oprichter van Springest: ‘Het management heeft hierbij ook een belangrijke rol. Zij kent het profiel van de werknemer en kan dus aansturen op een opleidings- of trainingsrichting en daarvoor budget beschikbaar maken. Als die richting duidelijk is, geeft dat HR-professionals en werknemers meer handvaten bij het zoeken naar opleidingen.’

Budget meestal tussen 500-1500 euro, overheid uitschieter
Het gemiddelde budget per werknemer ligt bij 40 procent van de organisaties tussen 500 en 1500 euro. Ruim een kwart van de HR-professionals zegt 250 en 500 euro per medewerker beschikbaar te hebben. Werknemers van de overheid hebben een ruimer opleidingsbudget dan in andere sectoren: het merendeel (70 procent) van de respondenten geeft aan dat het budget er tussen 500 en 1500 euro ligt. In de horecabranche liggen de opleidingsbudgetten het laagst, in de meeste gevallen is dit minder dan 500 euro per medewerker.

Over het onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van Springest uitgevoerd door onderzoeksbureau NIDAP onder 233 HR professionals en verantwoordelijken op het gebied van opleidingen en educatie uit verschillende branches.

 

Gerelateerde artikelen