4 belangrijkste oorzaken voor late betalingen

4 belangrijkste oorzaken voor late betalingen
Bedrijven hebben nog steeds te maken met lange betalingstermijnen. Rekeningen worden vaak opzettelijk te laat betaald.
Dit blijkt uit onderzoek van Intrum Justitia onder Nederlandse bedrijven voor het European Payment Report.
 
De late betaling van facturen zorgt voor:
– Inkomstenverlies (47%)
– Liquiditeitsproblemen (49%)
– Rem op de groei (36%) 
– Vacaturestops (30%). 
 
Rekeningen worden vaak opzettelijk te laat betaald. 58% van de bedrijven zegt dat één van de belangrijkste redenen van te late betalingen opzettelijk is. Maar liefst 70% van de respondenten geeft een inefficiënte administratie als reden om laat te betalen. 
 
4 belangrijkste redenen voor bedrijven om laat te betalen zijn: 
1. Administratieve inefficiëncy bij klanten (70%)
2. Financiële problemen (60%). 
3. Opzettelijk late betalingen (58%)
4. Geschillen over de geleverde dienst of product (22%)
 
Mocht u te kampen hebben met (te) late betalingen van klanten heeft u dat zelf deels in de hand. Een efficiëntere administrieve verwerking en het voorkomen van geschillen zouden moeten leiden tot minder betalingsproblemen. De derde oorzaak – opzettelijk late betalingen – is tegen te gaan met een strak uitgevoerde creditmanagement policy. 
 
Grote druk voor langere betalingstermijn
Bedrijven zetten elkaar ook onder druk om langere betalingstermijnen af te dwingen. 43% van de bedrijven geeft aan gevraagd te zijn een langere betalingstermijn te aanvaarden dan waar ze zich comfortabel bij voelen. Dit speelt het meest bij het MKB. 63% van de bedrijven geeft aan door een MKB-bedrijf gevraagd te zijn een langere betalingstermijn te accepteren, bij 48% ging het om een verzoek van een grote onderneming/multinational en –opvallend genoeg– bij 11% om een overheidsinstantie. 
 
Realiseer een structureel betere cashpositie en bepaal de optimale financieringsconstructie. Ontdek in twee dagen alle aspecten van werkkapitaal analyse, performance indicatoren en optimalisatie tijdens de masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Meld u direct aan.
 
Rick Terra, directeur van Intrum Justitia: “We horen veel optimistische geluiden over de Nederlandse economie. Toch heeft een groot deel van de Nederlandse bedrijven ook nu nog last van lange betalingstermijnen. Het remt de groei en zorgt voor terughoudendheid bij het investeren in het bedrijf en personeel. Als we ervoor kunnen zorgen dat dit weer terug kan vloeien in onze economie, kunnen we weer echte groei realiseren in Nederland.”
 
8 miljoen bedrijven in Europa zouden investeren in nieuw personeel
Niet alleen in Nederland geven bedrijven aan nieuw personeel te kunnen aannemen als rekeningen sneller betaald zouden worden. Gemiddeld geeft ruim een derde van respondenten in Europa aan nieuwe mensen aan te kunnen nemen, indien betalingscondities verder zouden verbeteren. Omgerekend zou dit gaan om 8 miljoen bedrijven die nieuw personeel zouden aannemen.
 
Zuid-Europese landen als Spanje, Portugal en Italië kennen de langste betalingstermijn. Italië spant de kroon met een gemiddelde van 80 dagen. Ook op Europees niveau is de belangrijkste reden hiervoor dat debiteuren financiële problemen hebben (70%).
 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor late betalingen?
(resultaat voor Nederlandse bedrijven)

 

 
Gerelateerde artikelen