30% van de starters stopt na het eerste jaar

In het eerste kwartaal 2013 waren er circa 39.000 starters. Dit is vergelijkbaar met het eerste kwartaal vorig jaar. Terwijl het aantal starters al geruime tijd stabiliseert, neemt het aantal starters dat er na één jaar de brui aan geeft toe. Vorig jaar stopte 30% van de ondernemers al na één jaar. In de horeca ligt dit percentage op 60%.

Evenals in voorgaande kwartalen gingen de meeste starters in het eerste kwartaal aan de slag in de zakelijke dienstverlening en de detailhandel. De grootste procentuele toename van het aantal starters vond plaats in de industriesector, gevolgd door de detailhandel en het onderwijs. De grootste dalingen hadden plaats in de sectoren transport & logistiek, groothandel en horeca.

5% meer starters in Overijssel
Niet alleen op sectoraal niveau, ook op regionaal niveau zijn er grote verschillen zichtbaar in de groei van het aantal starters. Overijssel kent van alle groeiprovincies met 5% veruit de hoogste groei, gevolgd door Noord- en Zuid-Holland, Drenthe en Noord-Brabant. De provincies Zeeland (-5%) en Utrecht (-5%) laten de grootse dalingen zien in het aantal starters.   

60% van de starters in de horeca stopt na een jaar
Van de starters die in 2011 zijn begonnen, haakte 30% na het eerste jaar, al dan niet gedwongen, af. Zowel na het tweede als het derde jaar haakt nog eens circa 15% van de starters af. Het aantal opheffingen is in de sectoren detail- en groothandel, transport & logistiek en horeca het grootst ( tabel 1). In de horeca stopt meer dan de helft van de starters (60%) al na één jaar.

Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen