2035: 25% 65+

Over vijftien jaar 18 miljoen inwoners, waaronder bijna 5 miljoen ouderen. Een op vijf mensen woont dan alleen.

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden en randgemeenten rondom de grote steden zullen groeien. Maar ook zal 20 procent van de gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS.

Bijna drie kwart van de nationale groei met 1 miljoen mensen komt terecht in gemeenten met ten minste 100.000 inwoners. Rondom de grote steden ontvangen randgemeenten door hun nieuwbouw veel jonge stellen uit de grote stad. Amsterdam krijgt er de meeste inwoners bij, naar verwachting ruim 150.000 tot 2035, bijna 20 procent meer dan nu. Andere grote randstadgemeenten groeien ook 15 tot 20 procent.

Kleinere gemeenten langs de grens krijgen de komende decennia te maken met verdere krimp. Het gaat vooral om gemeenten in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Na 2035 wordt de krimp nog sterker doordat de bevolking van Nederland dan minder hard groeit.

De vergrijzing buiten de grote steden gaat sneller, waardoor het verschil tussen stad en platteland toeneemt. Vooral in de krimpgemeenten zal het aandeel ouderen in 2035 naar verwachting groot zijn, dikwijls 30 procent of meer. In de grote steden groeit dat van 13 naar 20 procent. Op dit moment is ongeveer 19 procent van de gehele bevolking 65 jaar of ouder, in 2035 zal het totaal zijn opgelopen tot 25 procent.

Verder telt Nederland in 2035 naar verwachting een half miljoen meer alleenwonenden dan nu. Dan zal bijna 20 procent van de bevolking alleen wonen, nu is dat ruim 17 procent. In kleinere, vergrijzende en middelgrote gemeenten zullen vooral meer ouderen alleen wonen, nadat hun partner is overleden of na een scheiding. In de vier grootste steden is het percentage alleenwonenden al hoog, vooral door de toestroom van studenten en werkende jongeren, en zal het verder stijgen doordat hier de vergrijzing ook sterker wordt.


(bron: CBS)

Gerelateerde artikelen